JAKO inwestor Zastępczy maksymalizujemy Efekty inwestycji

Co to oznacza?
W imieniu naszych klientów zajmujemy się wszystkimi działaniami związanymi z realizacją inwestycji budowlanej.

Jesteśmy obecni doradzając, koordynując i integrując wszystkie działania – od momentu podjęcia decyzji o inwestycji aż do oddania jej do użytkowania. 

Dowiedz się więcej
Inwestycja
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

ZAUFANIE I REKOMENDACJE NASZYCH KLIENTÓW
SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE

Rafał Balewski

Rafał Balewski

Real Estate Manager,
FedEx Express Europe

Współpraca z firmą PM od samego początku była bardzo udana. Elastyczność i profesjonalne podejście firmy do prowadzenia projektów budowlanych BTS, pozwoliło nam szczęśliwie zakończyć wiele inwestycji, które prowadziliśmy wspólnie w ponad 10 krajach.

Norbert Sumisławski

Managing Director Project Management,
Panattoni Europe

Z zespołem PM współpracuję już kila lat w obszarach przedprojektowym, projektowym i realizacji naszych centrów logistycznych. Jest to firma, która na co dzień udowadnia, że rozumie punkt widzenia Inwestora i jego problemy, którym potrafi wyjść naprzeciw.

Michał Prochownik

Dyrektor Logistyki,
Answear.com

Firma PM jest naszym partnerem i silnym wsparciem w zakresie tworzenia projektów i nadzoru inwestorskiego w potrzebnych nam przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak m.in. budowa centrum dystrybucyjnego czy antresoli. W biznesie potrzebne jest wzajemne zaufanie, które zbudowaliśmy na bazie wielu wspólnie przepracowany wyzwań.

Piotr Szaciło

CEO w JSPS Sp. z o.o.

Kiedy zaczynaliśmy budować obiekt przemysłowy na warszawskiej Białołęce, wiedzieliśmy dokładnie czego potrzebujemy – odpowiedzialnego, profesjonalnego i niezależnego inspektora nadzoru. Od pierwszego dnia wsparcie ze strony PM było nieocenione – rozumieli nasze potrzeby i pomogli nam odnaleźć kreatywne rozwiązania wielu problemów.

Paweł Krawczyk

Development Leader
w Decathlon

Potrzebujemy partnerów, którzy rozumieją nasze problemy i wyzwania jako firmy działającej w obszarze profesjonalnej dystrybucji i sprzedaży. Osoby z którymi współpracujemy z PM traktują nasz biznes jak własny – wspierają nas w projektowaniu i realizacji nowych obiektów w Polsce i na Litwie. Rekomenduję współpracę z PM.

Marek Zychla

Raben Real Estate
Poland Sp. z o.o.

Mam mnóstwo dowodów na to, że zespół PM dba o interes klienta. Powierzając projekt, jestem spokojny, że każdy istotny szczegół będzie dopilnowany. Bardzo odpowiada mi to, że otrzymuję usługę zarządzania projektem dopasowaną do mojej wizji realizacji inwestycji.

Aleksandra Juda

Lot Aircraft Maintenance
Services Sp. z o.o.

Project Management sp. z o.o. wspiera LOTAMS w procesie budowy hangaru obsługi technicznej samolotów w Rzeszowie. To świetni inżynierowie, którzy żyją procesem budowlanym klienta jak swoim własnym. Są otwarci na trudne wyzwania i zaangażowani. To dobry partner do wspierania w wymagających projektach.

Maciej Olczyk

HB Reavis Investments
Poland sp. z o.o.

Firma PM wpierała nas w budowie Varso Place w ramach nadzoru inwestorskiego w formule construction management. Inspektorzy przez cały okres realizacji zaangażowani byli w rozwiązywanie skomplikowanych problemów inżynierskich oraz nadzór nad przebiegiem procesu budowlanego. Firma PM jest profesjonalnym partnerem przy wymagających inwestycjach.

Maria Pawłowska

Diag Invest
z Grupy Diagnostyka.pl

Firma PM jest naszym stałym partnerem jako Inwestor Zastępczy przy realizacji obiektów medycznych z usługami laboratoryjnymi i biurowymi. Możemy skupić się na rozwijaniu własnej działalności, poszerzaniu zakresu usług medycznych dla pacjentów, wiedząc, że Zespół PM profesjonalnie i sumiennie dba o jakość, terminy i budżet naszych budów. To zaufany partner w wymagających projektach.

Budynek inwestycji
Varso Tower, wys. 320 m, rola PM: Nadzór Inwestorski

KOORDYNUJEMY I OPTYMALIZUJEMY PROCES INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Inwestycje budowlane są skomplikowanym, wieloetapowym procesem, w którym kluczową rolę odgrywają koszty i czas oraz zgodność z przepisami i regulacjami prawnymi.

Bardzo ważnym czynnikiem jest również płynny przebieg prac i umiejętność rozwiązywania problemów, które zawsze towarzyszą budowie.

Niezbędna jest przy tym wiedza, doświadczenie i znajomość realiów prawno-organizacyjnych. Nie tylko po to, aby inwestycja powstała, ale także po to, aby osiągnąć jej maksymalny potencjał i uniknąć często dotkliwych konsekwencji, wynikających np. z niedopatrzenia formalności.

icon graphic

Czy wiesz, że inwestycja budowlana składa się z ponad 40 etapów, które trzeba ze sobą skoordynować?

icon graphic

Czy znasz dokładne kryteria, wg których dokonasz wyboru generalnego wykonawcy?

icon graphic

Czy jesteś pewien, że zaplanowany proces realizacji twojej inwestycji jest optymalny pod kątem czasu trwania i kosztów?

icon graphic

Czy wiesz dokładnie, jaką dokumentację musisz skompletować przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę?

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy związane z powstaniem inwestycji – od niezbędnych analiz i pozwoleń użytkowania w fazie planowania, aż po etap użytkowania.

Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego, Antarktyda, rola PM: Nadzór Inwestorski

PM360 KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI

Prawidłowa organizacja procesu inwestycyjnego w branży budowlanej wymaga jasnego podziału na etapy działań i poszczególne zadania, które muszą, bądź powinny zostać zrealizowane.

Całość procesu podzieliliśmy na cztery kluczowe fazy: planowania, projektowania, realizacji i użytkowania, aby ułatwić naszym klientom podejmowanie optymalnych decyzji związanych z pełną realizacją inwestycji.

FAZY REALIZACJI INWESTYCJI

Faza
PLANOWANIa

Faza planowania jest punktem wyjścia dla całej inwestycji. Trafna ocena sytuacji, symulacja kosztowa, analiza aspektów środowiskowych, technicznych i prawnych tworzą solidną podstawę do dalszych działań.

FAza Przygotowania

Faza projektowania inwestycji obejmuje opracowanie projektów i kosztorysów oraz pozyskanie dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

FAZA
REALIZACJI

Faza ta obejmuje pełną realizację inwestycji – nadzór nad całością prac budowlanych, koordynację poszczególnych etapów, rozwiązywanie bieżących problemów.

FAZA
UŻYTKOWANIA

Zakończenie budowy nie musi oznaczać końca naszej współpracy. Wspieramy naszych klientów również w fazie przekazania budynku do użytkowania oraz jego eksploatacji.

icon graphic

10 MLN M2

LICZBA M2 ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

icon graphic

ponad 500

LICZBA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

icon graphic

20 LAT

DOŚWIADCZENIA NASZYCH EKSPERTÓW

25 MLN ZŁ

ŚREDNIA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH INWESTYCJI

Budynek inwestycji
Diagnostyka.pl, Laboratorium Centralne, rola PM: Inwestor Zastępczy, Nadzór Inwestorski

NASZE
BRANŻE

Icon graphic

ZAKŁADY
PRODUKCYJNE

Odpowiadamy na wyzwania, przed którymi stoi branża przemysłowa, realizując inwestycje rozwojowe dla już istniejących firm oraz projektując i budując nowe fabryki.

Icon graphic

KOMPLEKSY
HANDLOWE

Doskonale znamy wymagania nie tylko inwestorów, ale także nabywców tego rodzaju obiektów, późniejszych najemców oraz klientów.

Icon graphic

OBIEKTY
HOTELOWE

Potrafimy sprostać nawet najbardziej wymagającym pod kątem konieczności zachowania wysokich standardów inwestycjom, łącząc je z dyscypliną budżetową.

Icon graphic

MAGAZYNY
I CENTRA LOGISTYCZNE

Branża logistyczna oraz e-commerce gwałtownie się rozwijają. Jesteśmy na to przygotowani – nie tylko spełniamy standardy w trakcie realizacji tych inwestycji, ale wręcz je tworzymy.