Sprawdź mapę drogową swojej inwestycji!

Pobierz PDF
Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego, Antarktyda, rola PM: Nadzór Inwestorski

PM360 KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI

Prawidłowa organizacja procesu inwestycyjnego w branży budowlanej wymaga jasnego podziału na etapy działań i poszczególne zadania, które muszą, bądź powinny zostać zrealizowane.

Całość procesu podzieliliśmy na cztery kluczowe fazy: planowania, projektowania, realizacji i użytkowania, aby ułatwić naszym klientom podejmowanie optymalnych decyzji związanych z pełną realizacją inwestycji.

FAZY REALIZACJI INWESTYCJI

Faza
PLANOWANIa

Faza planowania jest punktem wyjścia dla całej inwestycji. Trafna ocena sytuacji, symulacja kosztowa, analiza aspektów środowiskowych, technicznych i prawnych tworzą solidną podstawę do dalszych działań.

FAza Przygotowania

Faza projektowania inwestycji obejmuje opracowanie projektów i kosztorysów oraz pozyskanie dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

FAZA
REALIZACJI

Faza ta obejmuje pełną realizację inwestycji – nadzór nad całością prac budowlanych, koordynację poszczególnych etapów, rozwiązywanie bieżących problemów.

FAZA
UŻYTKOWANIA

Zakończenie budowy nie musi oznaczać końca naszej współpracy. Wspieramy naszych klientów również w fazie przekazania budynku do użytkowania oraz jego eksploatacji.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI