Kompetencje inwestora zastępczego

Projekt powykonawczy ma duże znaczenie przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, stanowi również zabezpieczenie dla inwestora w postaci zebranych w jednym dokumencie pełnych informacji o przebiegu inwestycji.

Z naszego doświadczenia wynika, że inwestorzy bardzo często postrzegają projekt powykonawczy jako leżący w gestii generalnego wykonawcy i stanowiący podsumowanie jego pracy. Tymczasem jako inwestor zastępczy to my bierzemy na siebie odpowiedzialność za przygotowanie podsumowania prac, dzięki czemu inwestor otrzymuje obiektywne informacje i dane.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Wspieramy inwestora w końcowych fazach realizacji inwestycji w celu pozyskania pełnej i obiektywnej dokumentacji zrealizowanych prac.
  2. Pomagamy w ten sposób w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, przy czym pozostajemy z inwestorem aż do formalnego zakończenia wszystkich prac.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI