Jako inwestor zastępczy zawsze przewidujemy konsekwencje decyzji

Z naszego doświadczenia wynika, że decyzje dotyczące zmian najlepiej jest podejmować na wczesnym etapie budowy. Proces ten jest najbardziej efektywny i sprawny, gdy po naszej stronie jest zarówno opracowanie projektu budowlanego, jak i prowadzenie projektu wykonawczego – wówczas szybko jesteśmy w stanie określić, co jest zmianą istotną i czy będzie konieczne zamienne pozwolenie na budowę, co ma wpływ na termin realizacji inwestycji.

Dzięki naszemu zaangażowaniu inwestor zyskuje przyspieszony i uporządkowany proces budowlany, co jest o tyle ważne, że zleceniodawcy często nie zdają sobie sprawy z tego, że każda zmiana pociąga za sobą konsekwencje dotyczące czasu, terminu, zakresu i kosztów realizacji inwestycji.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. W określeniu rangi i konsekwencji wprowadzanych zmian.
  2. W przeprowadzeniu niezbędnych procesów, by uzyskać zamienne PnB.
  3. W optymalizacji procesu realizacji inwestycji budowlanej.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI