Do WYBORU OPCJI realizacji podchodzimy bardzo praktycznie

Dopiero uzyskanie informacji o szczegółowych oczekiwaniach i potrzebach inwestora, zbadanie potencjalnych możliwości pozwala Kancelarii Prawnej na przedstawienie wariantów działań a w konsekwencji inwestorowi na podjęcie właściwej i optymalnej dla niego decyzji w zakresie realizacji projektu na nieruchomości w ramach określonej opcji.

Decyzja o wyborze opcji realizacyjnej podjęta na etapie fazy przygotowawczej determinuje dalszy przebieg realizacji inwestycji.

W czym Kancelaria Prawna może pomóc naszym klientom:

  1. Przedstawić opcje realizacyjne, odnosząc się szczegółowo do oczekiwań inwestora.
  2. Wskazać skutki prawno-podatkowe wyboru poszczególnych opcji realizacyjnych i ogólny harmonogram działań.
  3. Przygotować pod względem formalno-prawnym wybraną przez Inwestora opcję realizacyjną.
  4. Świadczyć pełne wsparcie prawne w ramach podejmowanych czynności w celu wdrożenia wybranej opcji realizacyjnej i dojścia do wybranego w jej ramach celu.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI