Eksperckie podejście

Inwestycje realizowane przez PM, ze względu na swoją skalę i planowany sposób użytkowania, podlegają obowiązkowi uzgodnień projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Oczywiście decyzje te wymagają nie tylko respektowania przepisów, ale także optymalizacji pod kątem zastosowania korzystnych z punktu widzenia inwestora rozwiązań, z zachowaniem wymaganej jakości. W wielu sytuacjach sposób zapisu czy wskazane rozwiązanie mogą generować znaczące oszczędności lub – w przypadku niewystarczającej wiedzy i doświadczenia – znaczące koszty.


W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Przeprowadzamy wszelkie niezbędne uzgodnienia, które muszą się znaleźć w projekcie.
  2. Analizujemy wszystkie elementy strategii dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego pod kątem zgodności z przepisami.
  3. Analizujemy strategię pod kątem optymalizacji kosztowej.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI