Prawa ręka inwestora

Inspektor jest osobą, która reprezentuje inwestora na każdym etapie realizacji inwestycji, również przy odbiorze inwestorskim. Końcowy efekt budowy zależy oczywiście o wielu czynników, ale inspektor ma znaczący wpływ na to, w jaki sposób inwestycja została zrealizowana. Przy tak dużym zaangażowaniu w czasie trwania całego projektu i wiedzy posiadanej przez naszych inspektorów odbiory w większości nie sprawiają większych problemów. Jeśli pojawiają się usterki, to standardowe, nie o randze krytycznej.

Odbiory nie przynoszą inwestorowi zaskakujących wniosków również dlatego, że dysponujemy programem Plan Radar, który umożliwia zleceniodawcy bieżącą kontrolę sytuacji na placu budowy oraz stały dostęp do informacji.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Inwestor może liczyć na eksperckie wsparcie naszych inspektorów, nie tylko na etapie realizacji inwestycji, ale do końca jej trwania.
  2. Inspektorzy przeprowadzają skrupulatną ocenę inwestycji, dzięki czemu inwestor ma pewność, że w przyszłości nie pojawią się problemy wynikające z zaniedbań czy uchybień budowlanych. Jest to znaczące ułatwienie również przy odbiorach państwowych.
  3. Na zakończenie opracowujemy niezbędną dokumentację odbiorową..

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI