Umowa musi precyzyjnie odzwierciedlać każdy detal realizacji inwestycji

Dobrze napisana umowa określa wszystkie szczegóły inwestycji obowiązki wykonawcy, wszelkie czynności, koszty, harmonogram, gwarancje czasu i budżetu. Określone zostają procedury, powinien znaleźć się zapis o ochronie inwestora przed dodatkowymi kosztami, w dobrze skonstruowanej umowie karane jest niedopełnienie. Jej model zależy od oczekiwań inwestora oraz poziomu skomplikowania i skali obiektu. 

Oczywiście po drugiej stronie stołu zasiada generalny wykonawca, dla którego poluźnienie zapisów umowy jawi się jako bardziej korzystne, będzie więc dążyć do zminimalizowania jej potencjalnych skutków. Zazwyczaj dąży do ograniczania zaangażowania, ludzi, zakresu prac i odpowiedzialności. Doświadczony inwestor zastępczy oczywiście zna te mechanizmy i im przeciwdziała, ale zdarza się, że jeśli umowa nie jest możliwa do podpisania w sposób, który chroni inwestora przed skutkami zaniechań, trzeba wybrać innego wykonawcę.

Inwestorzy niestety najczęściej zbyt dużą uwagę przywiązują do wyboru ceną i zachowania jej najkorzystniejszej wersji. Jednak korzystając z pomocy doświadczonej firmy mogą uniknąć wielu pułapek i niebezpieczeństw, ponieważ źle przygotowana umowa jest źródłem ogromnych kłopotów i turbulencji w trakcie całej realizacji, a co najmniej opóźnień.

Współpraca z nami oznacza pełne bezpieczeństwo Twojej inwestycji

Wybór generalnego wykonawcy ma ogromne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia, którego realizacja jest procesem trudnym i stresującym. Stres wynika z dwóch czynników: dużych pieniędzy i ograniczonego czasu.

W takiej sytuacji klienci w szczególny sposób doceniają nasze zaangażowanie, wiedzę, umiejętności przewidywania, opanowanie i pieczołowitość, z jaką podchodzimy do każdego detalu dotyczącego tego procesu. 

Jednym z naszych najważniejszych założeń jest stworzenie zespołu składającego się który ma dwa cele:

  1. Pierwszym jest terminowa, zgodna z projektem realizacja inwestycja.
  2. Drugi natomiast jest mniej oczywisty – chodzi o dobrą jakość współpracy wszystkich zaangażowanych stron, czyli inwestora, generalnego wykonawcy oraz nas jako inwestora zastępczego. Od dawna to obserwujemy, że jeśli relacje pomiędzy poszczególnymi zespołami są na dobrym poziomie, ma to bezpośredni wpływ na poziom realizacji.

W każdej inwestycji wprowadzamy wypracowane przez nas standardy współpracy, dzięki którym omijamy wiele czyhających po drodze raf w postaci konfliktów, wzajemnej irytacji, nieporozumień i niedomówień, które są udziałem większości ekip odpowiedzialnych za przebieg inwestycji. Jesteśmy zwornikiem, a jednocześnie bezpiecznikiem na budowie, a doświadczenie pokazuje, że ma to bezpośrednie przełożenie na tempo i poziom realizacji prac. Jest to jeden z najważniejszych powodów, dla których nasi klienci zwracają się do nas po raz kolejny.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przygotowanie i zarządzanie całym procesem przetargowym.
  2. Prowadzimy w imieniu klientów negocjacje ze wszystkimi zaangażowanymi w proces podmiotami.
  3. Opracowujemy projekt umowy i zarządzamy jej treścią podczas negocjacji
  4. Wskazujemy wybranego na podstawie ustalonych kryteriów generalnego wykonawcę.
  5. Doprowadzamy do podpisania umowy korzystnej dla inwestora.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI