Świadczymy komplementarne usługi

Doskonale wiemy, że kwestie środowiskowe obwarowane są wieloma szczegółowymi uwarunkowaniami i przepisami. Uważamy, że tylko wzięcie odpowiedzialności za całość tego obszaru przynosi oczekiwane korzyści.

W ramach współpracy świadczymy cały szereg usług:

• stały monitoring obszarów związanych z ochroną środowiska w organizacji, w tym monitoring emisji,
• wprowadzenie odpowiednich procedur wewnątrz organizacji,
• doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych rozwiązań i optymalizacja kosztowa,
• pozyskiwanie i odnawianie niezbędnych pozwoleń, rejestracje i zgłoszenia, kontrola terminów i jakości dokumentów,
• wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
• przygotowywanie wszelkich wymaganych prawem wykazów i sprawozdań, m.in. KOBIZE, BDO,
• reprezentacja firmy w kontaktach ze wszystkimi urzędami i interesariuszami w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska,
• reprezentowanie firmy w czasie wszelkich kontroli instytucji państwowych, samorządowych i innych uprawnionych organów,
• konsultacje prawne w zakresie regulacji środowiskowych,
• zarządzanie odpadami.

Dzięki naszemu doradztwu klienci zyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy, a firma pozostaje w zgodzie z regulacjami prawnymi. Ponadto oferujemy wsparcie w zakresie w procesie certyfikacji oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań środowiskowych mogących podnieść wartość i funkcjonalność inwestycji.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za obsługę kwestii środowiskowych w organizacji.
  2. Z niezbędnym wyprzedzeniem podejmujemy konieczne działania.
  3. Chronimy naszych klientów przed wszelkimi skutkami zaniechań w obszarze ochrony środowiska.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI