Eksperckie podejście

Poziom korzyści osiąganych ze współpracy z nami jako inwestorem zastępczym jest uzależniony m.in. od momentu, w którym ta współpraca się rozpoczyna. Oczywiście im wcześniej – tym więcej profitów możemy zaoferować naszym klientom. Podejmując decyzję o trybie pracy nad realizacja inwestycji warto wziąć pod uwagę, że 90% problemów pojawia się właśnie na etapie przygotowań i planowania.

Zespół inspektorski PM angażuje się w realizowane projekty bardzo wcześnie, już na etapie przedinwestycyjnym. Opracowanie analizy TDD jest jednym z pierwszych zadań, jakie wykonujemy mając świadomość, jak duży wpływ na decyzje inwestora ma to opracowanie i jak istotna jest jego rzetelność i komplementarność. Najważniejszym założeniem, jakie przyjmujemy, jest zminimalizowanie ryzyk dla inwestora związanych ze stanem technicznym nieruchomości.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Dostarczamy potwierdzone informacje, na podstawie których decydent dokładne rozpoznanie ryzyk i kosztów związanych z zabudową, modernizacją lub eksploatacją obiektu.
  2. Wnosimy konkretne argumenty, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia do negocjacji cenowych, warunków transakcji lub do opracowania strategii zarządzania ryzykiem.
  3. Dzięki skrupulatności w przeprowadzeniu analizy TDD zapobiegamy nieprzewidzianym kosztom związanym z naprawami czy modernizacją obiektu, które mogłyby się ujawnić już po dokonaniu transakcji.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI