Zwiększ wartość i atrakcyjność swojej inwestycji wprowadzając standardy ESG

Z naszego doświadczenia wynika, że najważniejszą kwestią jest wstępne rozpoznanie wymagań i uwarunkowań, dlatego przed realizacja każdej inwestycji rekomendujemy przeprowadzenia audytu EDD (Environmental Due Diligence) dzięki któremu inwestor zyskuje konkretną strategię postępowania w tym obszarze, uwzględniającą wszystkie etapy inwestycji, włącznie z jej użytkowaniem.

Naszym klientom oferujemy również wsparcie w zakresie budowy i wdrożenia procesów mających na celu wypełnienie strategii ESG oraz innych wymogów z zakresu dekarbonizacji czy certyfikacji budynków.

Po zdefiniowaniu wymogów i aspektów realizacji inwestycji przechodzimy do ich wypełnienia oraz minimalizacji ryzyk.

Co oferujemy w zakresie usług środowiskowych?

1. Przeprowadzamy audyt środowiskowy (EDD) mający na celu identyfikację aspektów środowiskowych, wymagań formalno-prawnych i ich spełnienia, definicje ryzyka i szans, jak również stojących przez inwestorem obowiązków w zakresie ochrony środowiska.
2. Uzyskujemy niezbędne i korzystne dla inwestycji decyzje i uzgodnienia w zakresie obligatoryjnych czynności prawnych, m.in. decyzje środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na emisje, pozwolenia zintegrowane.
3. Definiujemy wymagania formalno-prawne i monitorujemy ich wypełnienie oraz doradzamy w zakresie opracowywania strategii i wdrażania ESG.
4. Składamy sprawozdania i raporty środowiskowe oraz z zakresu gospodarowania odpadami
5. Wykonujemy niezbędne ekspertyzy analizy środowisko, w tym inwentaryzacje przyrodnicze.

Eksperckie doradztwo jest czynnikiem niwelującym ryzyko wydłużenia realizacji inwestycji na skutek niewłaściwej oceny aspektów czy niewypełnienia niezbędnych obowiązków. Z naszego doświadczenia wynika, że inwestorzy często budują harmonogram oraz kosztorys realizacji jeszcze przed zdefiniowaniem tych parametrów, co jest powodem późniejszych zmian założeń i wzrostu kosztów inwestycji, a w skrajnych przypadkach – zablokowaniem możliwości ich realizacji.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Naszym klientom dajemy pełny obraz sytuacji, niezbędne informacje dotyczące obowiązków, ograniczeń i możliwości wynikających z ESG. Dzięki temu inwestor może świadomie (znając wszelkie konsekwencje) podjąć decyzję, jaką przyjmuje strategię środowiskową. Może liczyć na nasze wsparcie na każdym kroku tego procesu.
  2. Badając oczekiwania klienta i warunki danej inwestycji pomagamy inwestorom w tworzeniu strategii, dzięki której zyskuje analizę i niwelację ryzyk oraz optymalizację kosztową i czasową.
  3. Naszym klientom oferujemy również wsparcie w zakresie budowy i wdrożenia procesów mających na celu wypełnienie strategii ESG oraz innych wymogów z zakresu dekarbonizacji czy certyfikacji budynków. Dzięki współpracy zespołu ekspertów środowiskowych, inżynierów sanitarnych, specjalistów ds. modelowania i optymalizacji energetycznej oraz śladu węglowego możemy rekomendować i wdrażać rozwiązania umożliwiające realizację tych wymagań.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI