Eksperckie, czyli praktyczne podejście

Etap budowy wymaga od PM jako inwestora zastępczego ogromnej czujności i stałej obecności na budowie. W celu osiągnięcia założonych efektów ściśle współpracujemy z generalnym wykonawcą i jego ekipami oraz inspektorami z nadzoru inwestorskiego. W celu utrzymania założeń jakościowych i czasowych 1-2 razy w tygodniu organizujemy narady koordynacyjne, w których uczestniczą wszystkie strony zaangażowane w realizację projektu.

We współpracy z inwestorami dążymy do tego, aby zapobiegać sytuacji, gdy projekt wykonawczy opracowują projektanci wskazani przez generalnego wykonawcę. Doświadczenie uczy, że taka sytuacja często skutkuje dla inwestora utratą jakości lub dodatkowymi kosztami. Projekt ten powinien zlecać inwestor, a my jesteśmy przygotowani nie tylko do tego, aby go przygotować, ale także dopilnować realizacji zawartych w nim założeń, które zgodne są z celem zleceniodawcy.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Koordynujemy cały proces przygotowania niezbędnej do realizacji inwestycji dokumentacji, w tym projektu wykonawczego.
  2. Koordynujemy cały proces budowlany, również pod względem realizacji projektu wykonawczego.
  3. Doradzamy naszym klientom we wszystkich aspektach związanych z pełną realizacją inwestycji.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI