Działaj zgodnie z ważnym trendem

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że analiza EDD bardzo często przysparza dylematów inwestorom ze względu na swój wielowymiarowy i nieobligatoryjny charakter. Jednak – szczególnie w przypadku inwestycji o profilu rynkowym, czyli przeznaczonej do odsprzedaży lub wynajmu – ta kwestia nabiera coraz większego znaczenia.

Z naszych obserwacji jednak wynika, że świadomość inwestorów polskich związana z zagrożeniami wynikającymi z aspektów środowiskowych ma tendencję rosnącą. Planując wraz z naszymi klientami poszczególne kroki w procesie przygotowań do realizacji inwestycji w większości przypadków doradzamy wykonanie analizy EDD z kilku istotnych powodów.

Po pierwsze, inwestor może w sposób świadomy podjąć decyzję dotyczącą startu inwestycji na danym terenie, biorąc pod uwagę wymagania i ryzyka środowiskowe. Celem audytu jest ich wykrycie i umożliwienie zarządzania oraz – o ile jest to możliwe – niwelacja.

Po drugie, w przypadku, gdy zachodzi kooperacja z zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi, wzięcie pod uwagę aspektów środowiskowych na etapie harmonogramowania i kosztorysowania, jest bardzo dużą korzyścią.

Po trzecie, inwestycja z wykrytymi i zniwelowanymi ryzykami środowiskowymi jest bardziej bezpieczna i atrakcyjna rynkowo.

Po czwarte jest to działanie, które wpisuje się w nabierający coraz większego znaczenia trend rynkowy.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Identyfikujemy, analizujemy i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące aspektów środowiskowych terenu inwestycji.
  2. Przeprowadzamy pełną analizę EDD.
  3. Dajemy rekomendacje mające na celu minimalizacje ryzyk i wykorzystanie szans.
  4. Wspieramy inwestora informacjami często kluczowymi dla właściwego zbudowania harmonogramu realizacji inwestycji, jej kosztów, a często również zakresu.
  5. Dostarczamy argumentów do podjęcia decyzji o wyborze gruntu pod planowana inwestycję.
  6. Klient zyskuje możliwość pozyskania dodatkowych środków i zwiększenia rentowności przedsięwzięcia.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI