Opieka prawna po zrealizowaniu inwestycji

Klienci PM mogą skorzystać z doradztwa Kancelarii Prawnej po zrealizowaniu inwestycji. Ilość i rodzaj zobowiązań inwestora zmienia się w procesie trwania inwestycji i po jej zakończeniu, co Kancelaria Prawna uwzględnia jeśli świadczy stałą usługę doradztwa prawnego i reprezentacji.

Skorzystanie z pomocy prawnej Kancelarii, która świadczyła usługi prawne na różnych etapach realizacji inwestycji będzie bardziej efektywna niż innego doradcy prawnego, który nie zna specyfiki dotychczasowej działalności i potrzeb inwestora.

W czym Kancelaria Prawna może pomóc naszym klientom:

 1. Udzielić wsparcia przed organami administracji (np. wójtem, burmistrzem, prezydentem, SKO), zarówno przy sporządzeniu pism, jak i wsparcia merytorycznego na spotkaniach.
 2. Sporządzić wnioski wszczynające postępowanie administracyjne, pisma w toku postępowań, odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych oraz wnioski o wznowienie postępowania. 
 3. Sporządzić skargi w postępowaniu sądowo administracyjnym.
 4. Reprezentować klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz naczelnym sądem administracyjnym, przed sądami powszechnymi.
 5. Świadczyć usługi doradztwa, w tym sporządzać opinie prawne w zakresie prawa materialnego, jak i procedur.
 6. Sporządzać, negocjować i opiniować umowy dotyczące wszelkich spraw związanych z przedsiębiorstwem.
 7. Zapewnić doradztwo prawne w sprawach pracowniczych.
 8. Sporządzać regulaminy, ogólne warunki umów, sprzedaży, polityki bezpieczeństwa, opracować procedury.  
 9. Zająć się sprawami rejestrowymi. 
 10. Zapewnić wsparcie merytoryczne i obsługę prawną organów spółek.
 11. Doradzać w sprawach prawno-podatkowych. 

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI