Magazyn ANSWEAR. Rola PM: Inwestor

Jesteśmy skuteczni

Koordynacja robót budowlanych może się więc jawić jako ogromny „galimatias” wątków, ekip, ustaleń, decyzji itd. Ponieważ pracujemy w tej branży od wielu lat, doskonale znamy te mechanizmy i odciążamy inwestora z konieczności radzenia sobie z tą sytuacją. 

Niestety, nasze doświadczenie wskazuje, że nie można polegać w tej materii na generalnym wykonawcy, ponieważ często spotykaliśmy się z sytuacją niedoszacowania potrzeby koordynacji, a z kolei inwestor tej koordynacji wymaga w umowie, którą z nim podpisujemy. Brak koordynacji powoduje chaos na budowie, nawet w przypadku powtarzalnych realizacji. Każda budowa ma swoje wyzwania, punkty zapalne, różne ekipy i nad tym wszystkim trzeba panować, jeśli projekt ma zastać ukończony w terminie. 

Dla inwestorów jest to jedna z najważniejszych ról, jaką dla nich pełnimy, w szczególności w sytuacji, gdy sami próbowali organizować te procesy. Często się zdarza, że trafiają do nas na tym właśnie etapie szukając firmy, która w profesjonalny sposób doprowadzi projekt do końca. 

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Zdejmujemy z nich ciężar koordynacji wieloetapowego i wielowątkowego procesu prowadzenia robót budowlanych.
  2. Pracujemy w sposób odpowiedzialny, zawsze mając na uwadze efekt końcowy inwestycji.
  3. Monitorujemy na bieżąco postęp prac.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI