Co wpływa na koncepcję zagospodarowania:

Przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu niezbędne jest uwzględnienie kilku najważniejszych aspektów:

 • planów inwestora – to inwestor wyznacza kierunek przy tworzeniu koncepcji, nie tylko ze względu na charakter przedsięwzięcia, ale różne specyficzne oczekiwania; dlatego tak ważna jest dobra komunikacja między inwestorem a zespołem tworzącym koncepcję
 • zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jeśli został uchwalony; to w nim często są określone dopuszczalne parametry przedsięwzięcia czy dodatkowe ograniczenia zabudowy
 • istniejących kolizje, np. z sieciami naziemnymi
 • ukształtowania terenu, co może determinować konieczność zaplanowania skarp czy murów oporowych
 • możliwości dostępu do drogi publicznej
 • charakteru istniejącej zabudowy sąsiedniej, np. w przypadku budynków mieszkalnych warto jest zaplanować główne źródła hałasu w możliwie dużej odległości od nich
 • kosztów wprowadzenia pewnych rozwiązań projektowych, np. likwidacja kolizji z siecią energetyczna umożliwi nam realizację większej powierzchni zabudowy, ale jest bardzo kosztowne
 • ograniczenia zabudowy wynikające np. z występowania form ochrony przyrody czy obiektów objętych ochroną konserwatorską
 • wymagań prawnych w tym spełnienie warunków technicznych i przeciw pożarowych

Oczywiście podczas tworzenia layoutu architekt bierze pod uwagę wiele dodatkowych czynników dlatego niezbędna jest jego współpraca z innymi specjalistami w tym projektantami branżowymi, ekspertami ds. środowiskowych czy prawnikami.

Optymalizacja i rzetelność prac przygotowawczych

Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu często jest podstawą do podejmowania dalszych decyzji strategicznych przez inwestora oraz kolejnych kroków projektowych przez zespół projektantów, dlatego rzetelne i optymalne jej opracowanie jest tak istotne. W PM nad procesem tym czuwa doświadczony project manager, a koncepcja opracowywana jest przez architekta ze wsparciem zespołu specjalistów innych branży. Tak zbudowany zespół zapewnia, że koncepcja nie tylko będzie wypełniała oczekiwania inwestora, ale również  będzie spełniała wymagania prawne oraz była sporządzona zgodnie z najlepszymi standardami. Budowa koncepcji to ważny dla inwestora etap, na którym zyskuje świadomość, co realnie może powstać na działce, którą dysponuje. Jesteśmy świadomi znaczenia tych uzgodnień i wszelkich decyzji dla sukcesu całej inwestycji, dlatego działamy bardzo skrupulatnie, uwzględniając wszystkie istotne dla dalszych prac czynniki.

W czym pomagamy naszym klientom?

 1. Opracowujemy profesjonalne koncepcje zagospodarowania terenu inwestycji, które mogą być podstawą dla inwestora do podejmowania strategicznych decyzji jak również stanowi punkt wyjścia do dalszych prac projektowych.
 2. Nasz wielobranżowy zespół ekspertów zapewnia, że koncepcja nie tylko będzie odpowiadała, oczekiwaniom inwestora, ale również  będzie spełniała wymagania prawne oraz była sporządzona zgodnie z najlepszymi standardami.
 3. Na bazie koncepcji możemy opracować wstępy kosztorys i harmonogram inwestycji.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI