Problemy prawne pojawiają się zawsze, ale ważniejszą kwestią jest: jak sobie z nimi radzić?

Wsparcie prawne ma szczególne znaczenie w fazie realizacyjnej, biorąc pod uwagę zwiększoną – w stosunku do pozostałych faz – ilość uczestników procesu budowlanego, a związku z tym pewne rozproszenie obowiązków i regulacji wynikających z umów.

W tej fazie może zaistnieć również wiele kwestii wymagających szybkiej reakcji uzasadnionych właściwą oceną stanu prawnego. Brak właściwej reakcji, wyrażenie w nieodpowiedni sposób stanowiska (np. uznanie pewnych okoliczności w sytuacji, gdy to nie powinno nastąpić, przyznanie pewnych faktów) może wywołać negatywne konsekwencje w przyszłości.

Doświadczenie pokazuje, że korzystanie ze wsparcia ekspertów PM w obszarach technicznych oraz korzystanie z usług Kancelarii Prawnej – jeśli klient zakłada, że pisma w konkretnej sprawie powinny uwzględniać wszelkie aspekty prawne (umowę, przepisy) – jest optymalne, ponieważ usprawnia i zabezpiecza całość procesów.

W czym Kancelaria Prawna może pomóc naszym klientom:

  1. Sporządzając i weryfikując pisma zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.
  2. Uczestnicząc w bieżących negocjacjach w kwestiach spornych.
  3. Reprezentując klienta przed uczestnikami procesu budowlanego.
  4. Sporządzając wnioski oraz odwołania od decyzji administracyjnych.
  5. Reprezentując klientów przed instytucjami, organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, dostawcami mediów.
  6. Reprezentując Klientów przed sądami administracyjnymi a także sądami powszechnymi.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI