Zajmiemy się organizacją całego procesu

Obszar ochrony środowiska to newralgiczny punkt każdej inwestycji – niedopatrzenia w tym zakresie obarczone są surowymi konsekwencjami. Od momentu podjęcia decyzji o realizacji obiektu należy zająć się pozwoleniami sektorowymi i zintegrowanymi, mając na uwadze długi czas trwania całej procedury (pozwolenia muszą znaleźć się w dokumentacji przez rozpoczęciem użytkowania).

Wielu klientów, szczególnie zagranicznych, nie ma wystarczającej orientacji w przepisach dotyczących ochrony środowiska w procesie realizacji inwestycji i nie jest też jasne, kto powinien zająć się tymi kwestiami.

W PM świadczymy w tym zakresie pełną usługę doradztwa, reprezentacji, sporządzania operatów itd. – poczynając od określenia, jakich rodzajów pozwoleń będzie wymagała planowana inwestycja aż po ich uzyskanie. Podejmujemy wszelkie starania, by pozyskane dokumenty zawierały optymalne dla inwestycji zapisy.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Określenie rodzaju niezbędnych do uzyskania pozwoleń.
  2. Przygotowanie pełnej dokumentacji.
  3. Pozyskanie pozwoleń w wersji optymalnej z punktu widzenia prowadzenia inwestycji, w tym koordynacja procesu i reprezentowanie inwestorów przed organami administracji państwowej.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI