Zaangażowani eksperci PM

Jako inwestor zastępczy zdajemy sobie sprawę z tego, że czas realizacji inwestycji w dużej mierze zależy od jakości prac związanych z projektowaniem, skrupulatnym przygotowaniem wszystkich dokumentów i odpowiednim przepływem informacji pomiędzy inwestorem a wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w projekt, w tym w szczególności urzędami.

Dlatego nasz zespół zapewnia inwestorom nie tylko usługę sprawnego i profesjonalnego opracowania projektu budowlanego, ale również pełnej koordynacji całego procesu. Jest to możliwe dzięki naszemu zespołowi, który tworzą zarówno architekci i projektanci branżowi, jak również doświadczeni project managerowie oraz prawnicy. Tak zbudowany zespół projektowy gwarantuje sprawne i efektywne przeprowadzenie procesu uzyskania pozwolenia na budowę.

Poza tradycyjnie sporządzanymi projektami oferujemy naszym klientom również wykonywanie ich w technologii BIM w tym przygotowanie projektu pod kątem Facility Management.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Przygotowujemy pełną dokumentację niezbędną do sprawnego pozyskania pozwolenia na budowę.
  2. Aktywnie koordynujemy proces uzyskania decyzji po, składając ewentualne wyjaśnienia, wynikające z dodatkowych wymagań urzędów uzupełnienia oraz weryfikujemy treść uzyskanych decyzji.
  3. Doradzamy inwestorom w kwestiach formalnych i prawnych związanych uzyskaniem PnB.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI