Skutecznie pozyskamy decyzję środowiskową dla Twojej inwestycji

Nasz sukces to ponad 100 decyzji środowiskowych w różnych regionach Polski, pozyskanych przez interdyscyplinarną grupę ekspertów PM, w skład której wchodzą specjaliści od ochrony środowiska, architekci i inżynierowie sanitarni.

Doświadczenie pozwala nam skutecznie przewidzieć potencjalne oddziaływania inwestycji na środowisko oraz konieczność uwzględnienia zapisów w decyzji środowiskowej. Nasze podejście jest holistyczne, obejmuje analizę sytuacji, przygotowanie dokumentacji i skuteczną koordynację procesu uzyskania decyzji.

Dla wielu inwestycji decyzja środowiskowa jest pierwszym krokiem do uzyskania pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia projektu. Dlatego tak ważne jest dopilnowanie każdego elementu DŚ w celu uniknięcia opóźnień i komplikacji na dalszych etapach realizacji inwestycji. Nasz zespół specjalistów służy wsparciem i zapewnia skuteczne pozyskanie decyzji środowiskowej oraz pomyślną realizację projektów naszych klientów.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej składa się z kilku elementów i jest dość czasochłonne, chociaż warto nadmienić, że najkrótszy czas, w jakim udało się nam pozyskać DŚ trwał zaledwie 46 dni.

Prawidłowe przeprowadzenie wszystkich niezbędnych działań jest warunkiem wydania ważnej decyzji. Wspieramy naszych klientów na każdym z etapów – analizy sytuacji, pozyskania niezbędnych dokumentów i składania ich w odpowiednich urzędach. Dbamy o to, by – pozostając w zgodzie z przepisami prawa – zapisy w tym dokumencie sprzyjały inwestorowi w realizacji jego planu.

Schemat procesu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W czym pomagamy naszym klientom?

Uzyskanie pozwoleń środowiskowych to długi, wieloetapowy proces.

  1. Określamy, czy dana inwestycja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej i w jakim zakresie oraz wykonujemy wszelkie niezbędne analizy przed wstąpieniem na ścieżkę złożenia wniosku o decyzję środowiskową.
  2. Przygotowujemy pełną dokumentację, która jest niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej. Może to obejmować zarówno kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), czy raport oddziaływania na środowisko (ROŚ), jak również, badania, inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy i inne wymagane istotne dla oceny wpływu inwestycji dokumenty.
  3. Jako inwestor zastępczy reprezentujemy interesy inwestora w urzędach, składamy wszelkie niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia, jak również dążymy do optymalizacji czasowej tego procesu. Dbamy o korzystne dla inwestycji zapisy umożliwiające realizację planowanej inwestycji w optymalny sposób:
    • opracowujemy kompletny wniosek o uzyskanie decyzji wraz z tzw. rozszerzoną kartą informacyjną przedsięwzięcia zawierającą analizy akustyczne i emisji zanieczyszczeń,
    • koordynujemy proces uzyskania decyzji oraz reprezentujemy inwestora przed organami administracji państwowej, przygotowujemy i składamy wszelkie uzupełnienia,
    • w razie stwierdzenia przez urząd konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – opracowujemy raport, zgodnie z ustawą o ocenach oddziaływania na środowisko.
  4. W imieniu naszych klientów monitorujemy wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z ochroną środowiska.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI