Pełnimy rolę koordynatora tego procesu

Oczywiście po naszej stronie jest organizacja i przejście całej procedury, aż do uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz akceptacji stanu obiektu przez inwestora. 

Ważną kwestią jest rozłożenie odpowiedzialności za pozytywne rozstrzygnięcia wszystkich zaangażowanych organów i służb. Zgodnie z prawem, to właściciel jest osobą odpowiedzialną za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a my działamy w jego imieniu.

Pierwszą kwestią – realizowaną już na etapie podpisywania umowy z generalnym wykonawcą – jest zapis, że zobowiązuje się on do doprowadzenia budynku do stanu, w którym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie możliwe.

Sytuacja staje się bardziej problematyczna, gdy na budowie działa wielu wykonawców. W takiej sytuacji od każdego z nich należy wyegzekwować jego wkład i zakończenie prac na odpowiednim poziomie. Oczywiście w całości koordynujemy ten proces. 

Ważnym aspektem jest włączenie w proces koordynacji usuwania usterek – to bardzo ważny moment i naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby zostały podjęte właściwe procedury.

Zgodnie z naszymi standardami udział generalnego wykonawcy w całym procesie kończy dopiero odbiór inwestorski.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Doprowadzamy inwestycję do końca uzyskując całą niezbędną dokumentację, w tym pozwolenie na użytkowanie i koordynując prace aż do ostatniego etapu.
  2. Doprowadzamy do zgodności stanu budynku z zapisanymi w umowie oczekiwaniami inwestora.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI