Rozwiązywanie problemów zaczynamy od mediacji

Z naszego doświadczenia wynika, że mediacje można i należy wdrażać jak najszybciej, już wówczas, gdy np. na budowie pojawia się jakakolwiek problematyczna sytuacja związana z wykonywaniem umowy – generalny wykonawca nie dotrzymuje terminów lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ich nie dotrzyma, jest spór co do zakresu prac dodatkowych, GW chce podwyższenia wynagrodzenia, mimo że umowa tego nie przewiduje, inwestor otrzymuje przedsądowe wezwanie do zapłaty lub jakiekolwiek innego pismo z roszczeniem – w szczególności, gdy w piśmie jest informacja, że jeśli inwestor nie spełni oczekiwań nadawcy pisma, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Przystąpienie do mediacji i jej przeprowadzenie umożliwia dokładne wyjaśnienie całej sytuacji – podstaw sporu, żądań stron, a tym samym daje szansę na znalezienie rozwiązania, które optymalnie godzi interesy stron, pozwalając rozwiązywać istniejące już spory w sposób kompromisowy i unikać długotrwałych procesów sądowych.

W czym Kancelaria Prawna może pomóc naszym klientom:

 1. Wskazuje możliwe rozwiązania, doradza na każdym etapie przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy:
  – inwestorami,
  – generalnymi wykonawcami,
  – podwykonawcami,
  – deweloperami.

  W szczególności sytuacje te dotyczą rozliczeń – braku lub nieterminowych płatności, wykonywania zobowiązań z gwarancji, rękojmi, wzrostu kosztów realizacji umowy, nieprawidłowej realizacji lub braku realizacji umowy.
 2. Pełni funkcję bezstronnego pośrednika w rozwiązaniu sporu i pomaga osiągnąć kompromis.  

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI