Polecamy certyfikację jako ważny element podnoszący wartość inwestycji

W swoich rekomendacjach koncentrujemy się głównie na certyfikacji pod kątem zastosowanych materiałów budowlanych jako najbardziej liczącą się obecnie na rynku. Ale obserwujemy, że coraz większego znaczenia nabierają także pozostałe schematy certyfikacji, takie jak WiredScore, SmartScore, ActiceScore czy Access4You, które również znajdują się w naszej ofercie. WiredScore ocenia dostęp, bezpieczeństwo i wygodę przy korzystaniu z łączności cyfrowej w budynku. SmartScore z kolei koncentruje się na ocenie stopnia zaawansowania zastosowanych w budynku ułatwień z obszaru inteligentnych rozwiązań. Celem ActiveScore jest ocena obiektu pod kątem bezpieczeństwa i komfortu transportu, a Access4You obejmuje kwestie dostępności do budynku.

Certyfikacja musi zostać dokładnie zaplanowana w fazie przygotowań do inwestycji, natomiast samo jej przeprowadzenie i proces odnawiania odbywają się już na etapie użytkowania obiektu. Do jej wykonania niezbędna jest optymalizacja i modelowanie energetyczne budynku.

Podjęcie decyzji o certyfikacji ma wpływ na cały okres użytkowania inwestycji. Jesteśmy świadomi, że kwestia ta staje się coraz bardziej istotna, dlatego służymy naszym klientom doradztwem i przeprowadzamy przez wszystkie etapy tego procesu. Od samego początku prowadzimy projekt w taki sposób, aby certyfikaty były możliwe do uzyskania.

W czym wspieramy naszych klientów?

  1. Pełna informacja na temat certyfikacji – warunków, etapów prac, dostępnych rozwiązań, korzyści i kosztów.
  2. Doradztwo w całym procesie inwestycji.
  3. Integracja procesu pozyskania certyfikatu.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI