Zapewniamy ochronę przeciwpożarową w całym procesie realizacji inwestycji

Ochrona przeciwpożarowa jest elementem obowiązkowym w trakcie planowania inwestycji, jej realizacji oraz na etapie użytkowania budynku. Nasi eksperci angażują się w proces realizacji inwestycji od początku czuwając nad każdym elementem mającym wpływ na poziom bezpieczeństwa, spełniając przy tym wszystkie wymagane prawem formalności.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. W ramach świadczonym usług opracowujemy wstępną analizę obciążenia ogniowego.
  2. Czuwamy nad wdrożeniem do planu inwestycji wszystkich zawartych w niej zaleceń.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI