KOORDYNACJA, OPTYMALIZACJA, INTEGRACJA MAKSYMALIZUJEMY EFEKTY INWESTYCJI

Jesteśmy inwestorem zastępczym. Wykorzystujemy całą wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów, by każda realizowana inwestycja osiągnęła najwyższy dostępny poziom efektywności.

Opracowaliśmy własne narzędzie, ułatwiające koordynację i płynny przebieg realizacji projektu. Optymalizujemy każdy element, mający wpływ na koszt i czas trwania inwestycji.

Andrzej Przesmycki, CEO PM: Sukcesu nie dzielimy pomiędzy nas a klienta – sukces zawsze jest efektem współpracy. Jesteśmy dumni nie tylko ze zrealizowanych projektów, ale także z naszych wzajemnych relacji.

MYŚLIMY I DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

Każdy proces inwestycyjny charakteryzuje się wysokim poziomem złożoności i zależności. Jesteśmy z naszymi klientami na każdym jego etapie projektu – od fazy koncepcji, aż po oddanie do użytkowania, sprawnie planując kolejne kroki i rozwiązując pojawiające się problemy.

OPTYMALIZUJEMY PROCES REALIZACJI

Czas, koszt i jakość – to kluczowe parametry, pozwalające ocenić skuteczność zarządzania procesem realizacji inwestycji. Gruntowna znajomość nie tylko przepisów prawa, ale rynku, wykonawców, materiałów, zmieniających się wymagań nabywców i najemców, pozwala nam na prowadzenie inwestycji w sposób zwiększający jej rynkową atrakcyjność.

CENIMY PARTNERSKĄ WSPÓŁPRACĘ

Jesteśmy świadomi, że dobre relacje zawsze sprzyjają osiągnięciu celu. Dlatego działamy elastycznie, skutecznie, ale przede wszystkim partnersko – tworzymy środowisko pracy oparte na zaufaniu, dobrej komunikacji, przejrzystości i odpowiedzialności.

Andrzej Przesmycki

CEO PM

W PM zgromadziliśmy ekspertów w każdym obszarze istotnym dla osiągnięcia założonych celów. Dlatego realizowane przez nas inwestycje są bardziej efektywne. Ale to nie wszystko. W naszej codziennej pracy najważniejszą umiejętnością jest integracja wszystkich osób i zespołów uczestniczących w projekcie. Nie boję się powiedzieć, że to nasza mocna strona, ponieważ tak właśnie pracujemy – budując  dobry klimat współpracy, a jednocześnie trzymając rękę na pulsie i interweniując tam, gdzie widzimy jakikolwiek problem czy zagrożenie. Nasi klienci mogą spokojnie zajmować się swoim biznesem, a my w tym czasie w optymalny sposób realizujemy ich inwestycje!

NASZ
ZESPÓŁ

Andrzej Przesmycki

CEO PM

Założyciel i prezes zarządu PM. Inżynier, absolwent Wydziału Budownictwa, a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Przez ponad 20 lat zarządzał projektami deweloperskimi w dużych, międzynarodowych korporacjach. Marka PM wyraża kluczowe dla niego wartości, takie jak najwyższe standardy organizacyjne oraz nieustanny rozwój. Oprócz wiedzy i doświadczenia, Andrzej wnosi do firmy atmosferę partnerstwa, wzajemnego inspirowania i przyjaznych relacji. Na wszystko stara się patrzeć z szerokiej perspektywy – jest w końcu miłośnikiem lotnictwa: pilotem z licencją PPL(A), szybownikiem III (trzeciej) klasy oraz instruktorem lotnictwa z licencją FI(A).

Marcin Sokołowski

COO PM

Inżynier, absolwent inżynierii środowiska na Politechnice Opolskiej. Posiada ponad 18 lat doświadczenia zawodowego jako projektant sanitarny i inżynier budowy.

Wśród licznych projektów prowadzonych przez Marcina znalazły się m.in. budowa warszawskiego kompleksu biurowców Varso Place z najwyższym w Unii Europejskiej wieżowcem Varso Tower, nowego obiektu Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego i największego w Europie laboratorium diagnostycznego dla DIAGNOSTYKA.PL. Marcina cechuje analityczne myślenie i wyjątkowa zdolność rozwiązywania problemów.

Kaja Sawicka

Lider działu zrównoważonego budownictwa w PM

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizując się w ochronie środowiska, doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako doradca i audytor ds. ochrony środowiska w dużych firmach sektora gospodarki odpadami.


Od 2019 roku w ramach PM rozwinęła dział przygotowania inwestycji oraz dział ochrony środowiska, a od 2022 również dział zrównoważonego budownictwa. W pracy Kai bardzo cenne jest połączenie jej wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych i ochrony środowiska, dzięki czemu potrafi dobierać optymalne rozwiązania z zakresu zrównoważonego budownictwa oraz optymalizować procesy. Jako lider wykorzystuje mocne kompetencje z zakresu zarządzania zespołami i sprawnej koordynacji procesów, co jest szczególnie istotne na etapie przygotowywania inwestycji budowlanych.


Kaja szczególnie ceni sobie aktywność i niecodzienne wyzwania – czy to organizując i prowadząc półroczną wyprawę do Ameryki Południowej, wspinając się po górskich szlakach, czy też biorąc udział w rajdach off-roadowych.

Iwona Borowska

Lider działu projektowego w PM

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywała w biurach projektowych, będąc odpowiedzialna za zespół projektowy i koordynację międzybranżową.

Brała udział w wielu projektach biurowych, handlowych, mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej, takich jak budowa hali produkcyjno-magazynowo-usługowej Danfoss w Grodzisku Mazowieckim, apartamentowca Złota 44 czy biurowca Royal Wilanów.

Iwona dzięki swojej wiedzy oraz 15-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i zarządzaniu projektami, potrafi skutecznie koordynować działania, aby osiągnąć zamierzone cele projektowe.

Miłosz Wiesiołek

Lider działu zarządzania projektami w PM

Uprawniony architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej, studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i zarządzaniu procesami budowlanymi. Pracował przy wielu polskich i międzynarodowych projektach: medycznych, mieszkaniowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w niemal wszystkich rolach i na każdym etapie procesu inwestycyjnego, jest cennym liderem zespołu i project managerem.

Dominika Oblińska

Lider działu przygotowywania projektów w PM

Absolwentka inżynierii środowiska na Politechnice Warszawskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na SGH. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na uczelni WSB Merito, na kierunku BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi.

Doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji sanitarnych zdobywała m. in. przy projektach Tesla Gigafactory Berlin,  SkySawa w Warszawie, Marina Office Gdynia.

W ramach grupy PM przygotowuje inwestycje w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych – w tym decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na budowę.

Joanna Korytkowska

Radca prawny, lider działu prawnego PM

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła aplikację sędziowską oraz złożyła egzamin sędziowski. Od ponad 20 lat pracuje w zawodzie jako radca prawny. Od 2020 r. świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów z grupy PM w zakresie wewnętrznym oraz dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji realizowanych w stosunkach zewnętrznych, w zakresie: prawnej opieki nad procesami inwestycyjnymi, inżynierii i doradztwa technicznego, architektury, specjalistycznego projektowania, a także obsługi rynku nieruchomości.

Przeprowadzając Legal Due Diligence, bada istniejący stan faktyczny i prawny, a także prawno-podatkowy, dotyczący nieruchomości –wskazuje na zagrożenia i proponuje możliwości ich usunięcia lub zminimalizowania. Joanna zajmuje się również reprezentowaniem Klientów w negocjacjach przedsądowych, postępowaniach sądowych, a także mediacjach.

PROJEKTOWANIE

Artur Roszkowski

Lider działu nadzoru inwestorskiego w PM

Posiada 18-letnie doświadczenie w budownictwie na stanowisku project managera, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, czy kierownika robót. Do jego najważniejszych projektów należą budowy: kompleksu biurowo-hotelowego Varso Place w Warszawie z najwyższym budynkiem w UE, apartamentowca Złota 44, Stadionu Narodowego, nowoczesnego laboratorium diagnostycznego w Warszawie dla DIAGNOSTYKA, a także obiektu produkcyjno-magazynowego w Warszawie dla firmy Lambud. 

Realizował wiele projektów zagranicznych tj. w Wielkiej Brytanii, USA oraz Serbii, gdzie zarządzał budową i renowacją szpitala. W Project Management Group pełni obecnie rolę koordynatora inspektorów branżowych oraz rozwija usługi nadzoru technicznego w ramach marki PM Construction Supervision.

NASZA
HISTORIA

2022

2019

2018

2017

2016

Wyodrębniamy w PM nową jednostkę – Dział Zrównoważonego Budownictwa.

Odpowiadając na wyzwania rynku, związane ze zrównoważonym procesem realizacji obiektów oraz wymaganiami UE, a także posiadając specjalistów w tym zakresie, postanowiliśmy wydzielić z działu przygotowania projektów i projektowego nową jednostkę – Dział Zrównoważonego Budownictwa. Jego zadaniem jest wsparcie naszych inwestorów w całym procesie projektowym, realizacji oraz użytkowania – tak, aby spełnić wymagania poszczególnych polityk ESG naszych klientów.

Kolejny krok w rozwoju firmy – powstanie Działu Przygotowania Projektów (Predevelopment).

Stworzenie w 2018 r. działu projektowego przyczyniło się do ogromnego sukcesu firmy. To było to, czego oczekiwali inwestorzy na rynku. W celu usprawnienia działań na etapie przedprojektowym (decyzje środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, infrastruktura), kierownictwo PM zdecydowało się na utworzenie oddzielnego działu, poświęconego stricte temu obszarowi.

Firma cały czas się rozwija – powstaje Dział Projektowy.

Zarząd firmy zdecydował się na utworzenie wielobranżowego działu projektowego wiedząc, jak ważne dla naszych klientów są komplementarne rozwiązania. Od teraz PM może koordynować inwestycje budowlane począwszy od projektu, po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Powstanie kolejnego działu – Zarządzania Budowami.

W zasadzie już rok wcześniej realizowaliśmy pierwsze projekty w tej formule, ale rok 2017 był przełomowy. To wówczas największy deweloper powierzchni przemysłowych (Panattoni Europe) powierzył nam zarządzanie realizacją kilku jego najważniejszych obiektów w Polsce.

Założenie firmy.

Zaczynaliśmy od nadzoru inwestorskiego. Od samego początku przyświecała nam idea współpracy z najlepszymi specjalistami. Dzięki temu, już w drugim roku działalności firmy, inwestor powierzył PM odpowiedzialną misję: wielobranżowy nadzór inwestorski najwyższego biurowca w Unii Europejskiej: Varso Place wraz z Varso Tower 310 m, zlokalizowanego w samym sercu Warszawy.

ZAUFANIE I REKOMENDACJE NASZYCH KLIENTÓW
SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE

Rafał Balewski

Rafał Balewski

Real Estate Manager,
FedEx Express Europe

Współpraca z firmą PM od samego początku była bardzo udana. Elastyczność i profesjonalne podejście firmy do prowadzenia projektów budowlanych BTS, pozwoliło nam szczęśliwie zakończyć wiele inwestycji, które prowadziliśmy wspólnie w ponad 10 krajach.

Norbert Sumisławski

Managing Director Project Management,
Panattoni Europe

Z zespołem PM współpracuję już kila lat w obszarach przedprojektowym, projektowym i realizacji naszych centrów logistycznych. Jest to firma, która na co dzień udowadnia, że rozumie punkt widzenia Inwestora i jego problemy, którym potrafi wyjść naprzeciw.

Michał Prochownik

Dyrektor Logistyki,
Answear.com

Firma PM jest naszym partnerem i silnym wsparciem w zakresie tworzenia projektów i nadzoru inwestorskiego w potrzebnych nam przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak m.in. budowa centrum dystrybucyjnego czy antresoli. W biznesie potrzebne jest wzajemne zaufanie, które zbudowaliśmy na bazie wielu wspólnie przepracowany wyzwań.

Piotr Szaciło

CEO w JSPS Sp. z o.o.

Kiedy zaczynaliśmy budować obiekt przemysłowy na warszawskiej Białołęce, wiedzieliśmy dokładnie czego potrzebujemy – odpowiedzialnego, profesjonalnego i niezależnego inspektora nadzoru. Od pierwszego dnia wsparcie ze strony PM było nieocenione – rozumieli nasze potrzeby i pomogli nam odnaleźć kreatywne rozwiązania wielu problemów.

Paweł Krawczyk

Development Leader
w Decathlon

Potrzebujemy partnerów, którzy rozumieją nasze problemy i wyzwania jako firmy działającej w obszarze profesjonalnej dystrybucji i sprzedaży. Osoby z którymi współpracujemy z PM traktują nasz biznes jak własny – wspierają nas w projektowaniu i realizacji nowych obiektów w Polsce i na Litwie. Rekomenduję współpracę z PM.

Marek Zychla

Raben Real Estate
Poland Sp. z o.o.

Mam mnóstwo dowodów na to, że zespół PM dba o interes klienta. Powierzając projekt, jestem spokojny, że każdy istotny szczegół będzie dopilnowany. Bardzo odpowiada mi to, że otrzymuję usługę zarządzania projektem dopasowaną do mojej wizji realizacji inwestycji.

Aleksandra Juda

Lot Aircraft Maintenance
Services Sp. z o.o.

Project Management sp. z o.o. wspiera LOTAMS w procesie budowy hangaru obsługi technicznej samolotów w Rzeszowie. To świetni inżynierowie, którzy żyją procesem budowlanym klienta jak swoim własnym. Są otwarci na trudne wyzwania i zaangażowani. To dobry partner do wspierania w wymagających projektach.

Maciej Olczyk

HB Reavis Investments
Poland sp. z o.o.

Firma PM wpierała nas w budowie Varso Place w ramach nadzoru inwestorskiego w formule construction management. Inspektorzy przez cały okres realizacji zaangażowani byli w rozwiązywanie skomplikowanych problemów inżynierskich oraz nadzór nad przebiegiem procesu budowlanego. Firma PM jest profesjonalnym partnerem przy wymagających inwestycjach.

Maria Pawłowska

Diag Invest
z Grupy Diagnostyka.pl

Firma PM jest naszym stałym partnerem jako Inwestor Zastępczy przy realizacji obiektów medycznych z usługami laboratoryjnymi i biurowymi. Możemy skupić się na rozwijaniu własnej działalności, poszerzaniu zakresu usług medycznych dla pacjentów, wiedząc, że Zespół PM profesjonalnie i sumiennie dba o jakość, terminy i budżet naszych budów. To zaufany partner w wymagających projektach.

Media o nas

Dowiedz się więcej o nas i naszej działalności z artykułów w mediach.

Więcej