Najwyższe standardy umów z generalnym wykonawcą

Zawieranie umowy z GW to etap współpracy z inwestorem, w który na życzenie klienta włączamy Kancelarię Prawną. Na podstawie wielu doświadczeń wypracowaliśmy wraz z Kancelarią standardy tego rodzaju umowy, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa współpracy i jej płynny przebieg.  

Jeśli inwestor dysponuje własnym wzorem umowy, zostanie potraktowany jako baza do stworzenia umowy dla konkretnej inwestycji, a prawnicy z Kancelarii doprowadzą do konkretyzacji jej zapisów, tak, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa realizacji.

Jesteśmy przygotowani na różne warianty sytuacji i sposób podejścia zarówno inwestora, jak i generalnego wykonawcy lub wykonawców – są tu różne ścieżki pomocy klientowi i zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa.

W czym Kancelaria Prawna może pomóc klientom PM:

  1. W zależności od konkretnych potrzeb wspiera w negocjacjach, sporządza lub opiniuje umowy.
  2. Wspierając proces negocjacji z generalnym wykonawcą, uczestniczy w stworzeniu umowy w formie optymalnej z punktu widzenia obu stron..
  3. Wykorzystuje standard umowy lub poszczególne rozwiązania prawne, uwzględniające doświadczenia PM nabyte przy innych inwestycjach. Jest to znaczącym ułatwieniem w procesie negocjacji, a w fazie realizacji pozwala uniknąć problemów, z którymi klienci PM mierzyli się w przeszłości.
  4. Uwzględnia aspekty istotne z punktu widzenia praktycznej współpracy z generalnym wykonawcą lub wykonawcami, co pozwala łatwiej przebrnąć przez fazę realizacji, ponieważ w sposób jasny i klarowny regulowane są prawa i obowiązki stron, a sposób rozwiązania potencjalnych problemów jest wskazany w umowie.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI