Wszelkie formalności doprowadzamy do końca

Inwestycje, których budowę nadzorujemy, spełniają wszelkie warunki bezpieczeństwa pożarowego, co potwierdzone zostaje obowiązkowymi odbiorami państwowymi. Nadzorujemy całość podejmowanych działań i inicjujemy niezbędne czynności, których celem jest uzyskanie stosownych certyfikatów. Odbiory państwowe poprzedzają odbiór inwestorski, który jest etapem kończącym inwestycję.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Wyręczamy naszych klientów w kontaktach z wszystkimi zaangażowanymi instytucjami odpowiedzialnymi za odbiory państwowe.
  2. Wdrażamy ich ewentualne uwagi i zalecenia.
  3. Doprowadzamy do uzyskania niezbędnych certyfikatów bezpieczeństwa pożarowego.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI