Czym jest projekt budowlany?

Projekt architektoniczno-budowlany to dokument określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia (Ustawa o Prawie Budowlanym z 7.07.1994 r.). Jest to jeden z elementów projektu budowlanego będącego dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Co powinien zawierać projekt budowlany?

Do obowiązkowych elementów projektu budowlanego zalicza się część opisową i wizualizację. Część opisowa powinna zawierać takie informacje, jak:

– rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;
– zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;
– układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu;
– parametry projektowanego obiektu, zgodne z międzynarodowymi normami obliczeniowymi (w skład parametrów wliczają się: kubatura, wymiary, zestawienie powierzchni, liczbę kondygnacji i pozostałe dane niezbędne do określenia dostosowania obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej);
– opinię geotechniczną, dotyczącą warunków wodno-gruntowych, wraz z informacją o posadowieniu obiektu budowlanego;
– charakterystykę wpływu obiektu na środowisko w kontekście zachowania dobrostanu ludzi i lokalnego ekosystemu, z uwzględnieniem gospodarowania wodą oraz ściekami, emisji zanieczyszczeń, rodzaju i ilości odpadów, właściwości akustycznej, emisji drgań, promieniowania i generowania zakłóceń, wpływu na glebę, wody, lokalną faunę i florę.
– Wszelkie rozwiązania powinny ograniczać lub całkowicie wykluczać negatywne oddziaływania na środowisko;
– Projekt budowlany powinien także zawierać informacje o możliwości użycia różnych wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł;
– Jeśli projekt traktuje o domu wielorodzinnym lub o budynkach użyteczności publicznej, niezbędne jest dostosowanie ich tak, by możliwe było ich użytkowanie przez osoby niepełnosprawne;
– W przypadku, gdy zamierzenie budowlane dotyczy budynku mieszkalnego, wymagane jest podanie liczby lokali mieszkalnych i użytkowych.

Oprócz części opisowej wymagane są także rysunki zawierające rzuty charakterystycznych poziomów obrazujące układ funkcjonalno-przestrzenny i rozwiązania architektoniczno-budowlane, charakterystyczne przekroje, widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia, wystarczające do pełnego przedstawienia formy architektonicznej budynku, jak również projekt zagospodarowania terenu.

Jak zadbać o bezpieczeństwo projektu budowlanego?

Ze statystyki podanej we wstępie wynika, że samo spełnienie norm i uzyskanie pozytywnej opinii organu administracyjnego nie gwarantuje całkowitej prawidłowości projektu. Podstawą dla zapewnienia bezpieczeństwa projektu architektoniczno-budowlanego są przede wszystkim wiedza i kompetencje osób współpracujących w danym przedsięwzięciu. Po pierwsze warto zwrócić się do wiarygodnego i rzetelnego zespołu projektowego, którego najlepszymi rekomendacjami są nawiązane współprace i odpowiedzialne realizacje. Ponadto, szczególnie w przypadku skomplikowanych projektów, warto dokonać ich sprawdzenia przez eksperta niemającego wkładu w powstanie danego projektu.

Podsumowanie

Stworzenie projektu budowlanego jest niezbędnym krokiem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, a jego jakość ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu. Projekt musi spełniać liczne wymogi, obejmując informacje dotyczące rodzaju budynku, jego przeznaczenia, parametrów technicznych oraz wpływu na środowisko naturalne. Pomimo spełnienia norm, nie można być pewnym pełnej prawidłowości projektu, dlatego warto skorzystać z usług sprawdzonych specjalistów oraz przeprowadzić jego niezależną weryfikację. Bezpieczeństwo projektu architektoniczno-budowlanego jest kluczowe dla zapewnienia trwałości i funkcjonalności obiektu.

Varso Tower, wys. 310m, rola PM: Nadzór Inwestorski
A2 Warsow East Park, pow. 88.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy inwestycji budowlanej.

Umów się na bezpłatną konsultację.

SPRAWDŹ, JAK możemy pomóc