Ciekawostki

W biurach projektowych możliwe jest nabycie gotowych prac, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb a także zamówienie nowego projektu stworzonego od podstaw według indywidualnych preferencji klienta.
Polskie przepisy nie definiują dokumentu, jakim jest projekt architektoniczny – wskazują jedynie na to, co powinno wchodzić w zakres prawidłowego projektu budowlanego, uwzględniającego dodatkowe kryteria, takie jak np. program użytkowy obiektu, czy – w niektórych przypadkach – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Odczytywanie projektów architektonicznych wymaga znajomości symboliki ujednoliconej w normie PN-70 B-01025. Przyswojenie oznaczeń graficznych pozwala zrozumieć dokument i upewnić się, że jest on zgodny z oczekiwaniami.

Informacje

W projekcie architektonicznym na każdą kondygnację budynku przypada osobny rzut, czyli przekrój obiektu poprowadzony przez charakterystyczny poziom, ukazujący funkcjonalność danej kondygnacji. Wyjątek stanowi w tym przypadku rzut dachu i więźby dachowej, przedstawiające widok z góry. Przygotowywany jest także przekrój płaszczyzn siecznych pionowych, którego celem jest wyeksponowanie elementów charakterystycznych, wpływających na ukształtowanie projektowanego budynku. Elewacja wizualizowana jest na tle rzutni pionowej tak, aby odzwierciedlała zewnętrzne ukształtowanie i kolorystykę obiektu. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, istotne dla projektu, przedstawiane są w widokach lub przekrojach w podziałce większej niż 1:50. Projekt architektoniczny zawiera następujące informacje:

a) umiejscowienie geograficzne obiektu – jego położenie względem kierunku północnego:

b) elementy konstrukcyjne obiektu (takie jak fundamenty, ściany, stropy, przekrycia dachowe itp.);

c) rozmieszczenie kondygnacji i rozkład wygospodarowanych pomieszczeń;
wzniesienia, spadki i nachylenia, w tym urządzenia transportu pionowego (np. schody, pochylnie, połacie dachowe, windy, drabiny);

d) Wejścia do budynku, oznaczone względem poziomu 0;

e) Otwory zabudowane i niezabudowane, w tym otwory okienne, drzwi z ich charakterystyką działania (np. obrotowe, wahadłowe, harmonijkowe);

f) Kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne, oznaczenie kominów;

g) przerwy dylatacyjne, szczeliny i wnęki;

h) Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne oraz akustyczne;

i) Oznaczenia urządzeń instalacji budowlanych takich jak piece, kotły, hydrofory, miski ustępowe, bidety,

j) wanny, zlewy, wentylatory, przyłącza elektryczne itd.;

k) Oznaczenie mebli wbudowanych i elementów ruchomych wyposażenia.

Ponadto w tworzeniu projektów istotne są kwestie estetyczne, takie jak wybór materiałów i zachowanie odpowiednich proporcji, tworzenie koncepcji z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju, oraz zastosowanie innowacji umożliwiających m.in. optymalizację zużycia energii.

Podsumowanie

Projekt architektoniczny jest kompleksowym dokumentem mającym na celu określenie konstrukcji, formy oraz funkcji budynku, uwzględniającym aspekty ekologiczne i energetyczne. Odczytywanie projektów architektonicznych wymaga znajomości norm i symboliki branżowej. Dokument zawiera wiele istotnych informacji dotyczących rozmieszczenia kondygnacji, elementów konstrukcyjnych, instalacji oraz wyposażenia. Dodatkowo powinien uwzględniać on kwestie estetyczne, wymagania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Inne definicje:

Varso Tower, wys. 310m, rola PM: Nadzór Inwestorski
A2 Warsow East Park, pow. 88.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy inwestycji budowlanej.

Umów się na bezpłatną konsultację.

SPRAWDŹ, JAK możemy pomóc