Czym jest właściwie przygotowany wstępny kosztorys i wstępny harmonogram?

Kosztorysy i harmonogramy przygotowane w oparciu o koncepcję są oczywiście bardzo ogólne i obarczone są błędem, ale przewidywalnym.

Jeśli chodzi o kosztorys, znajdą się w nim kluczowe elementy, takie jak: teren, koszt budowy, koszt robocizny, najważniejsze instalacje takie jak sanitarne, elektryczne

Podobnie rzecz wygląda w przypadku harmonogramu – zawiera tylko kilka najważniejszych pozycji odzwierciedlających kolejne etapy realizacji inwestycji. 

Najważniejsze, aby oba te dokumenty występowały łącznie z koncepcją i opracowaniem layoutu, ponieważ dopiero w tej konfiguracji inwestor ma urealniony zarys przedsięwzięcia, co ułatwia mu podjęcie optymalnych decyzji. 

Na tym polega strategia realizacji inwestycji – jeśli decydent krok po kroku podejmuje właściwe decyzje oparte na analizach, zasięga konsultacji u ekspertów, inwestycja staje się realna.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Przede wszystkim edukujemy ich w kwestiach, które stanowią podstawę realizacji inwestycji, wskazujemy kolejne kroki i pomagamy wyciągnąć właściwe wnioski.
  2. Łączymy dokumenty tworząc moduły umożliwiające realną ocenę sytuacji.
  3. Przygotowujemy wstępne kosztorysy i harmonogramy, dzięki którym klient zaczyna mieć świadomość, czy jest w stanie zaplanowaną przez siebie inwestycję zrealizować.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI