1. Zarządzanie ryzykiem: osiągaj cele bezpiecznie.

Rozpoczynając ambitny projekt budowlany, Inwestorzy Zastępczy są ekspertami w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem. Ich umiejętność minimalizowania potencjalnych zagrożeń przekłada się na bezpieczne osiąganie celów inwestycyjnych. Jednym z narzędzi nierozłącznych ze skomplikowanym procesem inwestycyjnym jest matryca ryzyka, która na bieżąco aktualizowana, wskazuje ryzyka zagrażające Projektowi, kategoryzuje je, opisuje skalę prawdopodobieństwa wystąpienia, wpływu na Projekt oraz sposób neutralizacji. Cykliczne omawianie ryzyk, w gronie uczestników Projektu, pozwala interesariuszom na wyrobienie sobie szerokiej perspektywy na projekt oraz umiejętności właściwej oceny zdarzeń w trakcie trwania Projektu – nawet jeśli ryzyko się zmaterializuje, łatwiej sobie z nim radzić.

2. Optymalizacja inwestycji: realizuj Projekt zgodnie z założonym budżetem.

Inwestor Zastępczy dba o to, aby pieniądze zostały dobrze zainwestowane – mówiąc bezpośrednio: Inwestor Zastępczy ogląda każdą złotówkę, zarówno przed jak i po jej wydaniu. Inwestor Zastępczy, poprzez optymalizowanie kosztów, eliminując marnotrawstwo, pomaga osiągnąć cele inwestycyjne zgodnie z założonym budżetem, co z kolei przekłada się na większe zyski dla inwestora. Właściwe oszacowanie kosztów Inwestycji to jedno z zadań Inwestora Zastępczego na początku projektu. Pre-feasibility study obejmuje całkowity szacunkowy koszt Projektu, oparty o wskaźniki, ale z wystarczającą precyzją, aby umożliwić Inwestorowi podjęcie strategicznej decyzji go or no go.

Fabryka Aromatów Spożywczych JAR-Aromaty, Warszawa pow. 4.000 m2 rola PM: Inwestor Zastępczy, Nadzór Inwestorski

3. Terminowość realizacji: realizuj Projekt zgodnie z harmonogramem.

Czas to pieniądz. Inwestorzy Zastępczy znani są ze skrupulatnego przestrzegania harmonogramu Projektu. Zdolność do skutecznej koordynacji różnych etapów i monitorowania postępu prac gwarantuje terminową realizację, co jest kluczowe dla sukcesu inwestycji. Podobnie jak budżet, na samym wstępie do Projektu pojawia się harmonogram Projektu skorelowany z biznesplanem Inwestora. Proces inwestycyjny budowlany, na bazie doświadczenia rynkowego, wpisywany jest do dyrektywnego harmonogramu projektu jeszcze przed zakontraktowaniem architektów, ekspertów i Generalnego Wykonawcy. Ten sam harmonogram funkcjonuje przez cały okres trwania Projektu, ulega zmianom i uszczegółowieniom, zostaje uzupełniony o część finansową, prognozy cash flow, tak aby być skutecznym narzędziem do mierzenia i kontroli Projektu.

4. Zespół ekspertów: kompleksowe wsparcie na każdym etapie Inwestycji.

Za Kierownikiem Projektu stoi zespół ekspertów. Reprezentując Inwestora, dysponujemy szerokimi kompetencjami w zakresie doradztwa prawnego, projektowego, kosztorysowego, w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiskowego, ESG oraz wielu innych dyscyplin występujących w toku procesu inwestycyjnego. Dysponując dostępem do specjalistów, takich jak inżynierowie, architekci, prawnicy budowlani czy inspektorzy, Inwestor Zastępczy zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektu. To eliminuje potencjalne bariery techniczne i prawne – pozwala bezpiecznie dowieźć projekt zgodnie z zamierzeniem Inwestora.

5. Zgodność z przepisami: bezpieczeństwo formalno-prawne Inwestycji.

Prawo budowlane, warunki techniczne i normy – Inwestor Zastępczy pomaga Inwestorowi poprawnie interpretować przepisy, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i pułapek administracyjnych. W zmieniającym się środowisku formalno-prawnym, gdzie często decydują dobre praktyki i lokalne przyzwyczajenia urzędów, Inwestor Zastępczy jest zawsze o krok przed biurokracją. Zapewnia zgodność z najnowszymi przepisami, eliminuje ryzyko konfliktów prawnych, kar finansowych, a kiedy trzeba wspiera Inwestora odpierając roszczenia skonfliktowanych stron.

6. Koordynacja: rozpoznanie i komunikacja z interesariuszami.

Czynności Inwestora Zastępczego to nie tylko twarde, inżynierskie działania. W świecie budowlanym relacje z kontrahentami są kluczowe. Koordynacja urzędów, przedsiębiorców, dostawców, ekspertów, polityków, nierzadko artystów, wymaga od Inwestora Zastępczego wysokiej próby dyplomacji i elastyczności. Odpowiedzialność Inwestora Zastępczego to przede wszystkim udrażnianie pola dla efektywnych działań zbliżających Projekt do sukcesu. Wartość relacji opartych na zaufaniu jest nieoceniona, dlatego dbałość o poprawną komunikację, przepływ informacji, pomoc w rozumieniu toczących się działań w procesie inwestycyjnym to klucz do sukcesu.

7. Nadzór budowlany: jakość przede wszystkim!

Obowiązki Inwestora Zastępczego obejmują nadzór budowlany. Dedykowany zespół inspektorów ze wszystkich branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, jak również innych wynikających ze specyfiki inwestycji) skrupulatnie sprawuje nadzór nad jakością wykonania robót budowlanych. Inspektorzy sprawdzają zgodność realizacji z projektem budowlanym, który uzyskał decyzję pozwolenie na budowę, projektem technicznym, przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi, uczestniczą w naradach budowy oraz odbierają zrealizowane przez Wykonawcę roboty. Regularne inspekcje, wpisane w harmonogram inwestycji, obejmujące cykliczne obchody, nadzór nad realizacją robót zanikających oraz odbiory służb państwowych, gwarantują, że projekt spełnia najwyższe standardy, dzięki czemu Inwestor może spać spokojnie.

8. Innowacyjne rozwiązania technologiczne: nowoczesne narzędzia wspierające Inwestora Zastępczego.

Wprowadzanie innowacyjnych narzędzi technologicznych, takich jak BIM, czy systemy zarządzania projektami i wspierającymi proces usterkowy, to cechy charakterystyczne Inwestora Zastępczego. Dzięki temu inwestycje stają się bardziej konkurencyjne i gotowe na wyzwania przyszłości. Powszechna dostępność software’u budowlanego sprawia, że każdy uczestnik procesu inwestycyjnego może być na bieżąco z postępem całości projektu, jak również wycinka, który go dotyczy. Cyfryzacja w służbie budownictwa to zjawisko, które towarzyszy nam od wielu dekad a obecnie przeżywa swój renesans – coraz bardziej przystępne ceny, biegłość młodych inżynierów, ale przede wszystkim olbrzymie oszczędności, jakie generują te rozwiązania, sprawia, że nowoczesna technologia to must have.

9. Zrównoważony rozwój (ESG): bierzemy odpowiedzialność dla przyszłości.

Pokaż nam swoją politykę ESG a powiemy Ci kim jesteś! Inwestor Zastępczy aktywnie promuje praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jego działania przyczyniają się do pozytywnego wpływu na środowisko, co jest nie tylko etycznym wyborem, ale także strategicznym dla długoterminowego sukcesu inwestycji. Polityka ESG wprowadzana przez światowe instytucje w dużej mierze dotyczy budownictwa, jako branży o olbrzymim wpływie na gospodarkę i środowisko. Inwestor Zastępczy pomaga zrozumieć inwestorom czym jest ESG i jak należy działać, by efektywnie poruszać się w nowej rzeczywistości. Jak budować, żeby koszty użytkowania budynku nie były przeszkodą dla biznesu. Jak czytać ESG już na etapie projektowania? Jakie są prognozy i trendy na następne lata, a nawet dekady? Inwestor Zastępczy pomaga w znajdowaniu  tych odpowiedzi.

CZYTAJ RÓWNIEŻ...  W jaki sposób lider działu zarządzania projektami wpływa na sukces inwestycji?

To może Cię zainteresować:

Nadzór Inwestorski

Zarządzanie inwestycją

Usługi środowiskowe

10. Wsparcie po zakończeniu projektu: partnerstwo na lata

Inwestor Zastępczy nie zapomina o swojej roli po zakończeniu budowy. Projekt trwa tak długo, jak długo trwa relacja z Inwestorem. Zapewnia dalsze wsparcie w fazie eksploatacji, co przekłada się na długofalowy sukces inwestycji. Partnerstwo z Inwestorem Zastępczym to nie tylko krótkoterminowy kontrakt, to strategiczne partnerstwo budowane na lata. Poznając procesy Inwestora od środka, będąc w głębokiej relacji biznesowej jako zaufany partner, Inwestor Zastępczy jest naturalnym wyborem dla kolejnych projektów i inwestycji. Unikalna więź jaką Inwestor Zastępczy nawiązuje poprzez współodpowiedzialność za powodzenie inwestycji, często długotrwałych, skomplikowanych i kosztownych, to cenna wartość, która przekłada się na sukces.

Podsumowanie: Inwestor Zastępczy – architektura sukcesu w budownictwie.

Inwestor Zastępczy to nie tylko usługodawca, lecz strategiczny partner, który wnosi wartość dodaną na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Dla inwestorów planujących ambitne inwestycje w sektorze przemysłowym, biurowym i hotelowym, współpraca z Inwestorem Zastępczym staje się kluczowym elementem sukcesu. Budowa wymaga nie tylko solidnych fundamentów, ale także mądrych decyzji i profesjonalnego zarządzania, a to wszystko gwarantuje Inwestor Zastępczy. Wybierając go jako partnera, inwestor stawia na rzetelność i jakość.

Miłosz Wiesiołek

Lider działu projektowego w PM

Uprawniony architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej, studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i zarządzaniu procesami budowlanymi. Pracował przy wielu polskich i międzynarodowych projektach: medycznych, mieszkaniowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Centrun Logistyczne A2 Warsow Park, pow. 100.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski
ACCOR WARSZAWA, rola PM: Projektant Konstrukcji, Nadzór Inwestorski
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy inwestycji budowlanej.

Umów się na bezpłatną konsultację.

SPRAWDŹ, JAK możemy pomóc