W ostatnich latach, z uwagi na rosnącą świadomość kryzysu klimatycznego oraz potrzebę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska przyjęła szereg regulacji mających na celu przekształcenie gospodarki w kierunku bardziej zrównoważonym. Jednym z kluczowych elementów tych działań jest wdrożenie taksonomii UE. W kontekście budownictwa, taksonomia UE staje się narzędziem rewolucjonizującym sposób, w jaki projektujemy, budujemy i zarządzamy infrastrukturą.

Co to jest taksonomia UE oraz jej znaczenie dla sektora budowlanego

Taksonomia UE to zestaw regulacji i kryteriów mających na celu określenie, przedsięwzięcia można uznać za zrównoważone. System ten dotyczy wielu sektorów gospodarki, w tym budownictwa, i ma na celu określenie jasnych i konkretnych kryteriów związanych m.in. z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem zasobów naturalnych, emisją gazów cieplarnianych i wpływem na bioróżnorodność. To przekłada się na potrzebę wdrażania innowacyjnych technologii, zrównoważonych materiałów budowlanych oraz projektowania z myślą o minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Chociaż nie wszystkie przedsięwzięcia w sektorze budowlanym muszą obecnie spełniać surowe kryteria zrównoważonego rozwoju (kryteria taksonomii), obserwujemy znaczącą zmianę w podejściu jednostek finansujących. Coraz częściej banki, fundusze inwestycyjne oraz inne instytucje finansowe ustanawiają wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju jako kluczowy warunek finansowania projektów budowlanych lub dla projektów spełniających wymagania taksonomii oferują finansowanie na lepszych warunkach. Wpływa to na rynek w sposób, który zachęca inwestorów do integracji zasad zrównoważonego rozwoju w ich projektach.

Konieczność wdrożenia rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań taksonomii może również wynikać ze Strategii ESG inwestora lub oczekiwań przyszłych najemców.

Podobnie jak w przypadku certyfikacji budynków, rozwiązania zapewniające spełnienie bardziej restrykcyjnych wymagań taksonomii warto zaplanować już na etapie wstępnego projektu. Takie podejście może zagwarantować dobranie optymalnych pod względem wymaganych efektów oraz kosztowym rozwiązań.

W obliczu rosnącej presji wywieranej sektor budowlany, aby stał się bardziej zrównoważony, oraz rosnących oczekiwań ze strony jednostek finansujących, istotne jest, aby inwestorzy dostosowali swoje strategie i projekty do nowych realiów. Nasz dział zrównoważonego budownictwa jest m.in. po to, aby wspierać naszych klientów w tej transformacji, oferując kompleksowe usługi, które pomogą nie tylko spełnić obecne wymagania, ale także zapewnić trwałą przewagę konkurencyjną w przyszłości. Nasze doświadczenie i wiedza ekspercka w dziedzinie zrównoważonego budownictwa stanowią klucz do Twojej inwestycji.

Jako Inwestor Zastępczy zapewniamy wsparcie na każdym etapie projektu budowlanego, od planowania po realizację i zarządzanie, również w zakresie zrównoważonego budownictwa w tym wypełnienia wymagań taksonomii Unii Europejskiej.

Zrozumienie i wdrożenie kryteriów zrównoważonego rozwoju może otworzyć przedsiębiorstwom budowlanym dostęp do nowych źródeł finansowania, a także poprawić ich wizerunek na rynku jako liderów w dziedzinie zrównoważonego budownictwa.

W czym pomagamy naszym klientów w ramach taksonomii UE?

Nasz Zespół zrównoważonego budownictwa oferujemy szeroki zakres usług w zakresie taksonomii UE, w tym:

  • Doradztwo strategiczne: Pomagamy klientom zrozumieć wymagania taksonomii UE i integrować zasady zrównoważonego rozwoju z ich strategią biznesową.
  • Ocena zgodności projektów pod kątem zgodności z taksonomią UE: Analizujemy projekty pod kątem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, co jest kluczowe dla zabezpieczenia finansowania i zgodności regulacyjnej. Rekomendujemy konieczne do wprowadzenia zmiany i przewidujemy ich efekty w wypełnieniu odpowiednich wskaźników.
  • Optymalizacja projektów: Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie adaptacji projektów budowlanych i technicznych, wyboru materiałów, technologii i praktyk, które zwiększają efektywność energetyczną i minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Dla prowadzonych przez nas projektów – wrażamy niezbędne rozwiązania.
  • Szkolenia i edukacja: Organizujemy szkolenia dla zespołów projektowych i wykonawczych w zakresie zrównoważonego budownictwa oraz wymogów taksonomii UE, aby zapewnić zrozumienie i wdrożenie najlepszych praktyk.
  • Przygotowanie dokumentacji dla podmiotów finansujących: raporty zgodności z taksonomią UE: Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia zgodności zrealizowanej inwestycji z taksonomią Unii Europejskiej

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI