Do planu realizacji podchodzimy bardzo praktycznie

Naszą najważniejszą zasadą jest użyteczność, dlatego plan realizacji zawsze dostosowany jest do warunków danej inwestycji. W opracowanych przez nas dokumentach znajdują się bardzo konkretne wytyczne dotyczące poszczególnych obszarów. Łączymy wszystkie działania w proces, aby mógł być realizowany harmonogram i aby inwestycja zakończyła się zgodnie z planem. 

Klienci bardzo często nie mają świadomości, że powinni oczekiwać planu realizacji, choć to narzędzie ułatwiające sprawowanie kontroli nad inwestycją. Drugą skrajność stanowią wielostronicowe plany projektów, ubarwione wieloma wykresami, rysunkami, które często poprzez nadmiernie rozbudowaną formę tracą swój narzędziowy charakter.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Opracowujemy przejrzysty, czytelny i wykonalny plan projektu.
  2. Czuwamy nad wdrażaniem kolejnych etapów w nim zawartych.
  3. Jako inwestor zastępczy przestrzegamy go i wymagamy tego od pozostałych wykonawców.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI