Optymalizujemy bardzo skutecznie

Jeśli inwestor zdecyduje się na zlecenie nam optymalizacji inwestycji, kierujemy się trzema kluczowymi zasadami:

  1. Poddajemy analizie wszystkie etapy realizacji inwestycji, a nie tylko wybrane. Badamy zarówno kwestie materiałowe, ale również procesy i relacje.
  2. Działamy w trybie codziennym, szukamy możliwości i rozwiązań na bieżąco. Jest to nieustanna praca analityczno-zarządcza. Skuteczna optymalizacja wymaga ciągłych negocjacji, uzgodnień, decyzji i posiadanie licznych i wartościowych kontaktów. Jesteśmy w tym proaktywni, działamy wyprzedzająco, dzięki czemu nasi klienci zyskują dodatkowe dane i możliwości.
  3. Podchodzimy do kwestii zmian w sposób odpowiedzialny, prowadzimy dokładne wyliczenia i opracowujemy niezbędne dane, zawsze szacując i wyważając poziom ryzyka.

Nasz zespół jest doskonale do tej pracy przygotowany. Projektanci i inspektorzy z ogromnym doświadczeniem i „okiem projektanckim” mają wszelkie kompetencje, by zauważać obszary, które mogą zostać skutecznie zoptymalizowane i proponować konkretne zmiany w formie raportu bądź na bieżąco.

W czym pomagamy naszym klientom?

  1. Pozwalamy inwestorowi na zaoszczędzenie znaczącej części budżetu.
  2. Zapobiegamy nieuzasadnionym wydatkom, urealniamy koszty, skracamy ścieżki realizacyjne.
  3. Znosimy ryzyko wprowadzanych zmian i utrzymujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa realizacyjnego inwestycji.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI