Panattoni

Doświadczony partner

Jako inwestor zastępczy mamy do czynienia z różnego typu sytuacjami. Zdarza się, niestety dość często, że decyzja o realizacji inwestycji oparta została na szacunkowych założeniach budżetowych i czasowych. Jest to groźne z punktu widzenia interesów inwestora, ponieważ poziom niedoszacowania jednego i drugiego obszaru bywa ogromny, co może skutkować w różny sposób – od konieczności wyasygnowania dodatkowych środków aż po nawet zatrzymanie budowy. Naszym klientom zawsze rekomendujemy urealnienie danych szacunkowych, jeszcze przed przygotowaniem projektu budowlanego.

Szacunkowy kosztorys może być obarczony również odwrotnym błędem – gdy jego przygotowanie opiera się np. na uśrednionych cenach rynkowych materiałów i usług, może być zawyżony, ponieważ nie została przeprowadzona jego optymalizacja wynikająca zawsze z posiadanej wiedzy o rynku i znajomości mechanizmów redukujących koszty i czas realizacji inwestycji.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  1. Weryfikujemy wstępnie oszacowane koszty i czas niezbędne do pełnej realizacji inwestycji. Najważniejszą sprawą dla inwestora jest uzyskanie informacji, ile planowana budowa rzeczywiście ma kosztować i ile czasu trwać. Jest to kluczowy moment, ponieważ podjęcie decyzji o inwestycji zyskuje realny wymiar.
  2. Inwestorzy często nie uwzględniają w swoich szacunkach wszystkich etapów planowania i przygotowania inwestycji, które często trwają dłużej niż sama realizacja. Chodzi w szczególności o uzyskanie warunków zabudowy, raportów i decyzji środowiskowych, informacji o zmianach miejscowych planów zagospodarowania, projektów. Konieczny czas na ich skompletowanie to minimum kilkanaście miesięcy, ale proces ten może się rozciągnąć nawet na 2-3 lata. W kosztorysie muszą się znaleźć również tzw. koszty miękkie, czyli konsultacje z ekspertami, przygotowania, optymalizacje, nadzór itd., które wynoszą ok. 5-10% budżetu całej inwestycji.
  3. Wspieramy inwestorów w przypadku braku konkretnej strategii realizacji inwestycji, analizujemy sytuację i rekomendujemy najbardziej efektywny model.
  4. Często inwestor dysponuje zbyt zróżnicowanymi danymi. Każda inwestycja na etapie przetargu poddana zostaje weryfikacji rynku. Ale przy zaproszeniu do przetargu np. trzech firm, ich oferty nadal mogą się znacząco różnić. Dlatego prawidłowe szacowanie kosztów i czasu realizacji może wskazać wykonawcę, którego doświadczenie będzie adekwatne do wielkości i stopnia złożoności inwestycji.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI