ZWIĘKSZ WARTOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ SWOJEJ INWESTYCJI WPROWADZAJĄC STANDARDY ESG

Dla największych firm raportowanie ESG jest obowiązkowe i obowiązek ten w niedługim czasie będzie się rozszerzał na kolejne podmioty, a także ich podwykonawców. Ale już teraz najwięksi rynkowi gracze doskonale wiedzą, że opłaca się budować strategię środowiskową dla inwestycji, ponieważ ma ona zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na sposób jej przebiegu oraz końcowy efekt. Strategiczną korzyścią jest możliwość łatwiejszego pozyskania środków na realizację budowy – fundusze inwestycyjne, banki i inne instytucje finansowe oczekują w tym zakresie konkretnych rozwiązań podmiotami, monitorowania i raportowania w zakresie ESG. Drugą strategiczną korzyścią jest zwiększenie atrakcyjności inwestycji dla docelowego nabywcy lub najemcy. Energooszczędność, monitorowanie i raportowanie śladu węglowego, oszczędność w użytkowaniu mediów, uwzględnienie aspektów społecznych to wartości, które mają rosnące znaczenie.

JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJEMY?

  1. Fragmentaryczna wiedza na temat wpływu obowiązków środowiskowych na inwestycję. Naszym klientom dajemy pełny obraz sytuacji, niezbędne informacje dotyczące obowiązków, ograniczeń i możliwości wynikających z ESG. Dzięki temu inwestor może świadomie (znając wszelkie konsekwencje) podjąć decyzję, jaką przyjmują strategię środowiskową. Może liczyć na nasze wsparcie na każdym kroku tego procesu.
  2. Brak strategii środowiskowej.
    Badając oczekiwania klienta i warunki danej inwestycji pomagamy inwestorom w tworzeniu strategii, dzięki której unika ryzyk i uzyskuje możliwe do osiągnięcia korzyści.

NA JAKIE OBSZARY INWESTYCJI MAJĄ WPŁYW DECYZJE ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM?

Zrównoważony rozwój/środowisko

realizajca inwestycji zgodnie z wytyczoną strategią środowiskową

Wybór lokalizacji/planowenie strategiczne

opracowanie wstępnej koncepcji/layoutu

analiza EDD

Projektowanie

opracowanie projektu budowlanego

opracowanie projektu przetargowego

opracowanie projektu wykonawczego

TWOJA INWESTYCJA
W RĘKACH EKSPERTÓW

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE PRAC

Realizujemy inwestycje od etapu przygotowań aż po jej użytkowanie. Ale pomożemy Ci w każdym punkcie, w którym będziesz tego potrzebować.

KRÓTSZY CZAS REALIZACJI I NIŻSZE KOSZTY.

Synchronizujemy działania oraz optymalizujemy koszty inwestycji.

PRZEWIDYWANIE SKUTKÓW DECYZJI I DZIAŁAŃ

Nie pomijamy żadnego działania mającego wpływ na przebieg i użytkowanie inwestycji.

UNIKANIE PROBLEMÓW.

Doskonale znamy wszystkie punkty zapalne inwestycji. Zapobiegamy problemom albo je skutecznie rozwiązujemy.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI