Unique Party

Poznań

Rodzaj obiektu Biurowe

Lokalizacja

Poznań – Komorniki, PPP VIII

Inwestor

Panattoni/Unique Party

Powierzchnia

3 400

Okres realizacji

2020

Kompetencje

Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem fit-out’ów

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI