SAT TS

Poznań

Rodzaj obiektu Biurowe

Lokalizacja

Poznań – Komorniki, PPP VIII

Inwestor

Panattoni/SAT TS

Powierzchnia

4 300

Okres realizacji

2020

Kompetencje

Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem fit-out’ów

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI