Park logistyczny PPP VII (Jaryszki), hala D

Poznań

Rodzaj obiektu Przemysłowe

Lokalizacja

Poznań – Jaryszki

Inwestor

Panattoni

Powierzchnia

43 440

Okres realizacji

2019/2020

Kompetencje

Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem fit-out’ów

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI