Park logistyczny Lublin

Lublin

Lokalizacja

Lublin

Inwestor

Accolade PL I

Powierzchnia

13 000

Okres realizacji

2019

Kompetencje

Zarządzanie projektem
Inwestor Zastępczy

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI