Park logistyczny Lesznowola

Lesznowola

Rodzaj obiektu Przemysłowe

Lokalizacja

Lesznowola

Inwestor

Panattoni

Powierzchnia

40 200

Okres realizacji

2019/2020

Kompetencje

Predevelopment

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI