Michelin Warszawa

Warszawa

Rodzaj obiektu Biurowe

Lokalizacja

Warszawa

Inwestor

Michelin

Powierzchnia

1 000

Okres realizacji

2020

Kompetencje

Zarządzanie projektem
Construction Management
Nadzór Inwestorski
Przetarg
Projekt architektoniczny
Projekt wielobranżowy
Projektowanie fit-out’ów
Zarządzanie projektem fit-out’ów

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI