Unique Party

Poznań

Rodzaj obiektu Biurowe

Lokalizacja

Poznań – Komorniki, PPP VIII

Inwestor

Panattoni/Mandersloot

Powierzchnia

4 060

Okres realizacji

2019

Kompetencje

Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem fit-out’ów

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI