FM Logistic (fit out)

Poznań

Rodzaj obiektu Przemysłowe

Lokalizacja

Poznań – Jaryszki

Inwestor

Panattoni/FM LOGISTIC

Powierzchnia

9 784

Okres realizacji

2019/2020

Kompetencje

Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem fit-out’ów

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI