Fabryka mebli FORTE

Suwałki

Rodzaj obiektu

Przemysłowe, Biurowe, Fit-out, Logistyczne, Magazynowe, Produkcyjne, Infrastrukturalne

Lokalizacja

Suwałki

Inwestor

FORTE

Powierzchnia

50 ha

Okres realizacji

2016 / 2018

Kompetencje

Nadzór inwestorski
Projekt ppoż

Podczas budowy największej i najnowocześniejszej w Polsce fabryki płyty meblowej zaangażowani byliśmy w szereg działań związanych z poszczególnymi elementami inwestycji:
„Hala nr 1” o powierzchni 30.000 m2. W zakresie obowiązków leżały m.in.: kompleksowy nadzór inwestorski, weryfikacja projektów, monitorowanie prac wykonawczych wraz z ich zgodnością z harmonogramem, od: 09.06.2016r. do 06.04.2017 r.
„Hala nr 1A” o powierzchni 13.000 m2, kubaturze 158 000 m3 i wysokości  24 m, realizowana w okresie od 10.10.2016 roku do kwietnia 2018 roku. W zakresie obowiązków leżały m.in.: kompleksowy nadzór inwestorski, weryfikacja projektów, monitorowanie prac wykonawczych wraz z ich zgodnością z harmonogramem, koordynacja prac wykończeniowych.
Estakady rurociągów technologicznych i zadaszeń w Suwałkach. Ilość stali użytej stali – 400 000 kg. W zakresie obowiązków leżały m.in.: kompleksowy nadzór inwestorski, weryfikacja projektów, monitorowanie prac wykonawczych wraz z ich zgodnością z harmonogramem.
4 hale produkcyjne. W okresie od 09.02.2017 roku do października 2017 roku. W zakresie obowiązków leżały m.in.: kompleksowy nadzór inwestorski, weryfikacja projektów, monitorowanie prac wykonawczych wraz z ich zgodnością z harmonogramem, koordynacja prac wykończeniowych.

Fundamenty linii technologicznej w Suwałkach. Kubatura betonu – 15 000 m3, ilość stali – 1 273 000 kg. Prace prowadzono w okresie od 09.06.2016 roku do grudnia 2017 roku. W zakresie obowiązków leżały m.in.: kompleksowy nadzór inwestorski, weryfikacja projektów, monitorowanie prac wykonawczych wraz z ich zgodnością z harmonogramem.
Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowania oceny zagrożenia wybuchem i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla poszczególnych części i urządzeń, przygotowanie Inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w kontekście wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym systemów do pozytywnego odbioru firmy certyfikującej VdS oraz opracowania scenariusza pożarowego w okresie od 01.12.2017 do 01.03.2018. Powierzchnia budynków i placów objęta opracowaniami wyniosła 370.000 m2.
Portiernie A i B o powierzchni 600 m2. Prace realizowane w okresie od 02.11.2017 do 01.06.2018 r. W zakresie obowiązków leżały m.in.: kompleksowy nadzór inwestorski, weryfikacja projektów, monitorowanie prac wykonawczych wraz z ich zgodnością z harmonogramem.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI