DTS

Warszawa

Rodzaj obiektu Infrastrukturalne

Lokalizacja

Warszawa

Inwestor

DTS

Powierzchnia

1 500

Okres realizacji

2019

Kompetencje

Nadzór inwestorski
Zarządzanie projektem
Inwestor Zastępczy

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI