Michelin Olsztyn place manewrowe

Olsztyn

Rodzaj obiektu Infrastrukturalne

Lokalizacja

Olsztyn

Inwestor

Michelin

Powierzchnia

1 km kw

Okres realizacji

2019

Kompetencje

Zarządzanie projektem
Projekt wielobranżowy

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI