Hala Magazynowa

Białystok

Rodzaj obiektu Magazyn

Lokalizacja

Białystok

Inwestor

Kontri

Powierzchnia

3 340

Okres realizacji

2018

Kompetencje

Projekt konstrukcji

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI