Budynki Magazynowe

Grajewo

Rodzaj obiektu Magazynowe

Lokalizacja

Grajewo

Inwestor

Pfleiderer Grajewo S.A.

Powierzchnia

3 700

Okres realizacji

2015

Kompetencje

Projekt konstrukcji

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI