Browar Łomża

Łomża

Rodzaj obiektu Przemysłowe

Lokalizacja

Łomża

Inwestor

PEPEES Łomża S.A.

Powierzchnia

4 700

Okres realizacji

2008

Kompetencje

Projekt konstrukcji

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI